En Ar

فهرست نشریات معتبر علمی-پژوهشی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر علمی-ترویجی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader

فهرست نشریات نامعتبر آذر 95

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اسفند 95

Acrobat reader

فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist آذر95

Acrobat reader

فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist شهریور 94

Acrobat reader

پرسشنامه طرح های پژوهشی

Ms Word

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر دی ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader

مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر ISC وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1394)

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر آبان ماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر مردادماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

آیین نامه گرنت سال 1394

Acrobat reader

درخواست انجام طیف بینی مادون قرمز

Ms Word

درخواست انجام آزمایش به روش کروماتوگرافی

Ms Word

درخواست فرم انجام آزمایشات سل کانتر eXgio

Ms Word

درخواست فرم انجام آزمایشات هیستوتکنیک BT1500

Ms Word

فرم استفاده از گرنت

Ms Word

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها