En Ar

صورتجلسه نشست فوق العاده (همزمان) هیئت امنای دانشگاه ایلام - مورخ 19 خرداد 1400

Acrobat reader

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1399

Acrobat reader

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 4 اسفندماه 1398

Acrobat reader

صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 15 بهمن ماه 1398

Acrobat reader

فرآیند انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی

Acrobat reader

فرآیند و عملکرد بخش مرجع غیرکتابی(پایان نامه ها)

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرایند پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

فرایند چاپ کتاب ترجمه ای

فرایند چاپ کتاب ،تصنیفی ،تالیفی،تصحیح انتقادی

راهنمای امانت کتاب

فرآیند اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی(داخل و خارج- کوتاه مدت و بلندمدت)

فرایند تصویب طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1398

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها