هیأت امنا دانشگاه ایلام

اعضاي هيأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکيل هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي عبارتند از: وزير علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشگاه،چند تن از شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي يا اجتماعي کشور که نقش مؤثري در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئيس يا نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.

اهم وظايف و اختيارات هيأت امنا:

تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي هيأت امنا، سازمان اداري و تشکيلات دانشگاه و مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي، بودجه پيشنهادي، بودجه تفصيلي حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمده‌اي اختصاصي و مصرف آن، تعيين و نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، کارگاهي، بهداشتي و درماني، ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التأليف و نظاير آن، پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي و بررسي گزارش دانشگاه که از طرف رياست دانشگاه ارائه مي‌گردد.

موضوعات پيشنهادي قبل از طرح در هيأت امنا در کميسيون دائمي مرکب از رئيس دانشگاه، يک تن از معاونان يا مشاوران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، يک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاون اداري و مالي دانشگاه موردبررسي کارشناسي و تخصصي قرار مي‌گيرد.


آرشيو صورتجلسات هيات امنا


معرفي اعضاي محترم  هيات امناء (حقيقي و حقوقي) دانشگاه ايلام:

1 - آقاي  دکتر محمدعلي زلفي‌گل، وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امنا

2 - آقاي دکتر محمد سليماني، قائم مقام محترم وزير در امور هيأت هاي امناو هيأت هاي مميزه

3-  آقاي دکتر طاهر علي محمدي، رييس محترم دانشگاه و دبير هيأت امنا

4- آقاي دکتر محمد بيات، مشاور محترم وزير در امور هيأت هاي امنا و هيأت هاي مميزه

5- آقاي دکتر آرش قرباني چقاماراني، رئيس محترم کميسيون دائمي هيأت امنا

6- آقاي دکتر امين دوست‌محمدي، رييس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام ونماينده سازمان برنامه و بودجه کشور

7- آقاي دکتر يوسف نوري، عضو محترم هيأت امنا

8- آقاي دکتر مسعود گنجي، عضو محترم هيأت امنا

9- آقاي دکتر عباس قرباني، عضو محترم هيأت امنا

10- آقاي دکتر آرش قرباني چقاماراني، عضو محترم هيأت امنا

11- آقاي دکتر حسن بهرام نيا، عضو محترم هيأت امنا

 

 


 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها