En Ar

فرایند ترفیع پایه ایثارگری

فرایند ترفیع پایه نظام (خدمت سربازی)

فرایند کمک هزینه عائله مندی

فرایند کمک هزینه اولاد:

فرایند دریافت پایه تشویقی مدیریتی:

فرایند دریافت پایه استحقاقی:

فرایند استخدام اعضای هیأت علمی:

فرایند پرداخت کمک هزینه فوت به عضو شاغل یا بازنشسته یا ورثه بلافصل وی:

فرایند پرداخت هزینه ازدواج فرزندان عضو شاغل و بازنشسته هیأت علمی:

فرایند پرداخت هزینه ازدواج به عضو شاغل، بازنشسته یا ورثه بلافصل هیأت علمی:

صورتجلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 30 مرداد 1396

Acrobat reader

ارزیابی کارکنان قراردادی

Ms Word

ارزیابی مدیران پایه

Ms Word

ارزیابی مدیران میانی

Ms Word

ارزیابی کارشناسان

Ms Word

ارزیابی کارکنان

Ms Word

فرایند تصویب طرح های پژوهشی

Acrobat reader

فرآیند درخواست پژوهانه (گرنت دانشجویی) دانشگاه ایلام

Acrobat reader

فرآیند تشکیل هسته‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه ایلام

Acrobat reader

مراحل پذیرش در مرکز رشد

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها