En Ar

فرایند چاپ کتاب ،تصنیفی ،تالیفی،تصحیح انتقادی

راهنمای امانت کتاب

فرآیند اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی(داخل و خارج- کوتاه مدت و بلندمدت)

فرایند تصویب طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

صورتجلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه ایلام - مورخ 2 شهریور 1398

Acrobat reader

صورتجلسه نهمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه ایلام مورخ 3 دی 1397

Acrobat reader

صورتجلسه هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا - 27 مرداد 1397

Acrobat reader

پیوست صورتجلسه هشتمین نشست از دوره سوم هیات امنا (آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی)

Acrobat reader

صورتجلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیات امنا - 16 اسفند 1396

Acrobat reader

فرایند آزادسازی وثیقه ملکی و تعهد نامه مالی برای دوره دکتری

فرایند افزایش عائله مندی و اولاد جهت کلیه صندوق ها

فرایند صدور دفترچه اولیه تأمین اجتماعی

فرایند دریافت شماره مستخدمی اعضای هیأت علمی

فرایند دریافت پایه تشویقی کسر امتیاز پژوهشی

فرایند پایه بورس تحصیلی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها