En Ar

آیین نامه ها

آيين نامه انضباطي

آيين نامه شوراهاي بررسي موارد خاص 

 

 

 

کميسيون بررسي موارد خاص در دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي تشکيل مي­گردد تا با رعايت مفاد اين آيين­نامه فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني که مورد خاص تشخيص داده مي­شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.

 

برخي از دلايل مبني بر خاص بودن وضعيت دانشجو :

  • ازدواج در زمان دانشجويي براي دانشجويان دختر با ارائه مدارک
  • بيماري با تأييد پزشک همراه با مدارک و مستندات
  • کفالت خانواده براي دانشجويان پسر با مدارک و مستندات
  • ازدست دادن والدين در حين تحصيل
  • بروز مشکلات روحي و رواني (افسردگي، استرس و...) در حين تحصيل با تأييد مرکز مشاوره دانشگاه
  • تغيير محل سکونت در حين تحصيل براي دانشجويان دختر
  • بيماري صعب العلاج والدين در حين تحصيل با مدارک و مستندات

 

پرونده­هايي که اولين بار در خصوص بازگشت به تحصيل و  تمديد سنوات، عدم مراجعه، مرخصي بدون احتساب در مقطع کارشناسي و تمامي انتقال­ها، ميهماني‌ها در مقاطع مختلف تحصيلي مي­باشند، در شوراي بررسي موارد خاص داخلي طرح و بررسي مي‌شود. در صورت لزوم پرونده­ها به شوراي بررسي موارد خاص استاني ارجاع داده‌ مي‌شوند.

 

? دانشجويان جهت درخواست در شوراي بررسي موارد خاص (استاني يا داخلي) مي­بايست به سامانه سجاد در آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه نموده و بعد از ثبت نام، درخواست خود را به صورت اينترنتي ثبت نمايند. راهنماي ثبت نام و ثبت درخواست کميسيون در بخش قوانين و مقررات سامانه موجود مي باشد.

اختيارات کميسيون:

کميسيون مسائل مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و در حال اخراج آموزشي موسسه آموزش عالي را به صورت موردي و خاص بررسي مي­کند و در چارچوب اختيارات زير تصميم­گيري و راي خود را صادر مي­نمايد.

الف: اختيارات مربوط به دانشجويان دوره­هاي کارداني،کارشناسي و کارشناسي ارشد

الف- 1: اجازه ادامه تحصيل به دانشجوياني که با وجود رعايت ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره­هاي کارداني و کارشناسي مصوب اسفند 69 شوراي عالي برنامه ريزي در معرض اخراج قرار گرفته­اند بشرط آنکه ميانگين کل کمتر از ده نباشد و بعد از آن ديگر مشروط نگردند.

الف- 2: اجازه انتقال موقت يا دايم از يک دانشگاه به دانشگاه ديگر به دانشجوياني که بر اساس آئين­نامه آموزشي موجود واجد شرايط انتقال نيستند در صورت موافقت کميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه­هاي مبداً و مقصد.

الف- 3: موافقت با افزايش سنوات تحصيلي به مدت يک نيمسال براي دانشجويان دوره­هاي کارداني و کارشناسي نا پيوسته و دو نيمسال براي دانشجويان دوره­هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته اي که حداکثر مدت مجاز تحصيل آنان به پايان رسيده و ادمه تحصيل آن­ها از لحاظ ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

الف- 4: موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني که بدلايل موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر يک سال براي ثبت نام و ادامه تحصيل مراجعه ننموده اند و مشکلي از لحاظ خدمت نظام وظيفه ندارند.

الف- 5: موافقت با حداکثر يک سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني که با ارائه مدارک مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم­هايي که دوران بارداري و زايمان را سپري مي­نمايند و يا کساني که با تاييد وزير مربوط به کار آنان نياز مبرم باشد.

الف- 6: موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يک رشته به رشته­اي ديگر در همان گروه آزمايشي و مقطع تحصيلي در صورتي­که دانشجو توانائي ادامه تحصيل در رشته فعلي خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهميه مربوط.

الف- 7: موافقت با تغيير رشته دانشجويان از يک گروه آزمايشي به گروه آزمايشي ديگر در صورتي که دانشجو توانائي ادامه تحصيل در کليه رشته هاي گروه آزمايشي خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسري رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهميه مربوط.

ب- اختيارات مربوط به دانشجويان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته

ب- 1: موافقت با يک نيمسال افزايش سنوات تحصيلي براي دانشجوياني که حداکثر مدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات به پايان رسيده و از لحاظ ساير مقررات آموزشي مجاز به ادامه تحصيل هستند.

ب- 2: موافقت با حداکثر يک سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني که با ارائه مدارک مستدل به بيماري حاد و مزمن مبتلا گرديده اند و يا خانم­هايي که دوران بارداري و زايمان را سپري مي­نمايند و يا کساني که با تائيد مربوط به کارشان نياز مبرم باشد.

ج) در کليه موارد اصول زير بايد رعايت شود:

حفظ کيفيت آموزشي

حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم براي فراغت از تحصيل

حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

حفظ حداقل نمره آزمون و يا نسبت نمره آزمون سراسري حسب مورد در کل کشور در سهميه مربوط

عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين تر به بالاتر

نحوه ارجاع پرونده­ها به کميسيون:

کميسيون وضعيت تحصيلي و درخواستهائي که به يکي از دو طريق زير ارجاع گردد را مورد رسيدگي قرار مي دهد :

مواردي که پس از طرح در کميسيون آموزشي يا شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه با امضاء معاون آموزشي به کميسيون ارجاع شود.

تقاضاي دانشجوياني که به تشخيص رئيس دانشگاه، معاون دانشجوئي و يا معاون آموزشي به کميسيون ارجاع گردد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها