En Ar

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

فرایند آزادسازی وثیقه ملکی و تعهد نامه مالی برای دوره دکتری

فرایند افزایش عائله مندی و اولاد جهت کلیه صندوق ها

فرایند صدور دفترچه اولیه تأمین اجتماعی

فرایند دریافت شماره مستخدمی اعضای هیأت علمی

فرایند دریافت پایه تشویقی کسر امتیاز پژوهشی

فرایند پایه بورس تحصیلی

فرایند ترفیع پایه ایثارگری

فرایند کمک هزینه عائله مندی

فرایند کمک هزینه اولاد:

فرایند دریافت پایه تشویقی مدیریتی:

فرایند دریافت پایه استحقاقی:

فرایند استخدام اعضای هیأت علمی:

فرایند پرداخت کمک هزینه فوت به عضو شاغل یا بازنشسته یا ورثه بلافصل وی:

فرایند پرداخت هزینه ازدواج فرزندان عضو شاغل و بازنشسته هیأت علمی:

فرایند پرداخت هزینه ازدواج به عضو شاغل، بازنشسته یا ورثه بلافصل هیأت علمی:

فرایند تصویب طرح های پژوهشی

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها