En Ar

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

فرایند تصویب طرح های پژوهشی

Acrobat reader

فرآیند تشکیل هسته‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه ایلام

Acrobat reader

مراحل پذیرش در مرکز رشد

فرآیند ثبت نام کارآموزی

فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

فرایند انعقاد طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

فرایند انعقاد تفاهم‌نامه

آیین نامه حمایت از پایان نامه

فهرست نشریات JCR2017

Ms Word

فهرست نشریات نامعتبراسفندماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبراسفندماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Ms Word

فهرست نشریات معتبر ISI

Ms Word

فهرست نشریات معتبر آذرماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

آیین نامه تخصیص پژوهانه (گرنت) سال 1395 و نیمه اول سال 1396 اعضای محترم هیأت علمی

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر مردادماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

جدول نحوه محاسبه سهم پديدآورندگان فعاليت‌هاي پژوهشي مشترک (جدید)

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها