En Ar

فرآیند انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی

Acrobat reader

فرآیند و عملکرد بخش مرجع غیرکتابی(پایان نامه ها)

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرایند پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

فرایند چاپ کتاب ترجمه ای

فرایند چاپ کتاب ،تصنیفی ،تالیفی،تصحیح انتقادی

راهنمای امانت کتاب

فرآیند اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی(داخل و خارج- کوتاه مدت و بلندمدت)

فرایند تصویب طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

فرایند آزادسازی وثیقه ملکی و تعهد نامه مالی برای دوره دکتری

فرایند افزایش عائله مندی و اولاد جهت کلیه صندوق ها

فرایند صدور دفترچه اولیه تأمین اجتماعی

فرایند دریافت شماره مستخدمی اعضای هیأت علمی

فرایند دریافت پایه تشویقی کسر امتیاز پژوهشی

فرایند پایه بورس تحصیلی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها