En Ar

دانشجويان دختر دانشگاه ايلام در مسابقات تکواندو قهرماني دانشجويان منطقه پنج ورزش کشور صاحب چهار عنوان گرديدند

به گزارش روابط عمومي، در جريان مسابقات تکواندو قهرماني دانشجويان منطقه پنج کشور که با شرکت شش دانشگاه در دانشگاه لرستان برگزار گرديد، دانشجويان دانشگاه ايلام چهار عنوان را به شرح ذيل کسب کردند:

1-خانم ها مهتاب احمدي عنوان قهرماني

2- زهرا کرمي  عنوان قهرماني

3-مريم آرمان عنوان نايب قهرماني

4- سحر عليمرداني عنوان نايب قهرماني

شايان ذکر است خانم  فرزانه ملکي مربيگري تيم را بر عهده داشت و خانم فاطمه مهدوي عهده دار سرپرستي تيم بود.

دانشجويان دختر دانشگاه ايلام در مسابقات تکواندو قهرماني دانشجويان منطقه پنج ورزش کشور صاحب چهار عنوان گرديدند
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها