En Ar

معرفی گروه آموزشی علوم اجتماعی

معرفی گروه

رشته علوم اجتماعی در سال 1384 ایجاد گردیده است که پس از پذیرش دو ورودی یعنی 1384 و 1385، تا سال 1391 پذیرش دانشجو در آن معلق گردید.  گروه متشکل از چهار رشته جامعه شناسی، تاریخ تشیع مقطع کارشناسی ارشد، حقوق مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی است.

مدیر گروه 

دکتر یارمحمد قاسمی  

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: جامعه شناسی فرهنگی

گرایش تخصصی تحصیلی: جامعه شناسی فرهنگی

اعضای هیات علمی گروه 

ردیف  نام و نام خانوادگی  مرتبه علمی  پست الکترونیک 
1   دکتر یارمحمد قاسمی دانشیار ya_ghasemi2004@yahoo.com
2   مسلم سلیمانی یان استادیار  
3   دکتر مرتضی اکبری دانشیار akbari1347@gmail.com
4   دکتر بهروز سپید نامه استادیار bsepidnameh@yahoo.com
5   دکتر سیاوش یاری استادیار siavash839@gmail.com
6   دکتر علی فیض الهی استادیار  
7    کتر محمد کریمی استادیار norollah_karimi@yahoo.com
8   دکتر پرویز باقری استادیار  

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها