En Ar

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

معرفي گروه

 دانشگاه ايلام پذيرش دانشجو در رشته دبيري الهيات و معارف اسلامي را در سال 1372 آغاز نمود؛ پس از آن در سال1380، در رشته علوم قرآن و حديث در مقطع کارشناسي، در سال 1385 در مقطع کارشناسي ارشد و سپس در سال 1391 در مقطع دکتري اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با تأسيس «دانشکده الهيات و معارف اسلامي» در تابستان 1392 «گروه علوم قرآن و حديث» از گروه الهيات مستقل شد؛ و در اين سال اقدام به راه اندازي اين رشته (علوم قرآن و حديث) براي پرديس خودگردان دانشگاه در مقطع کارشناسي ارشد نمود. در حال حاضر گروه علوم قرآن و حديث با سه عضو هيأت علمي و پذيرش دانشجو در سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري به فعاليت خود ادامه مي دهد.

مدير گروه 

دکتر حسيني نيا

 

اعضاي هيات علمي گروه 

رديف  نام و نام خانوادگي  مرتبه علمي  پست الکترونيک 
1 دکتر مهدي اکبرنژاد (رئيس دانشکده) دانشيار m.akbarnezhad@ilam.ac.ir   
2 دکتر سهراب مروتي  استاد    s.morovati@ilam.ac.ir  
3 دکتر محمدرضا حسيني نيا استاديار    m.hoseininia@ilam.ac.ir

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها