En Ar

مشاورین دانشگاه

دکتر مهدي رشنوادي (مشاور رئيس و سرپرست حوزه رياست)

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 • تلفن: 59241102-084
 •                                                              رايانامه: m.rashnavadi@ilam.ac.ir

 


دکتر يونس عباسي طيولا (معاون دفتر رياست و امور هيأت‌هاي امناء و مميزه)

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 • تلفن: 59241112-084
 • رايانامه: .y.abbasi@ilam.ac.ir

 

 


دکتر يسري شادمان (مشاور رييس در حوزه بانوان) 

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 •                                                                            تلفن: 59241642-084
 •                                                              رايانامه: y.shamanilam.ac.ir

 


         دکتر همايون شاوردي(مشاور رييس و مدير امور فني ونظارت بر طرح هاي عمراني) 

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 • تلفن: 59241122-084
 •                                                                 رايانامه:  h.shaverdi@ilam.ac.ir

 


دکتر پرويز باقري (مشاور رييس و مدير امور حقوقي،قراردادهاو پاسخگويي به شکايات) 

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 • تلفن: 59241108-084
 • رايانامه : p.bagheri@ilam.ac.ir

 


دکتر عبدالعلي کرمشاهي (مشاور  رييس و مدير حراست) 

 • مرتبه علمي: استاديار
 • مدرک تحصيلي: دکتراي تخصصي
 • تلفن: 59241128-084
 • رايانامه:  a.karamshahi@ilam.ac.ir

 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها