En Ar

منشور خدمت

منشور خدمت
اصول راهنما، راهبرد ها، سیاست ها  و برنامه های اجرایی
دانشگاه ایلام

 


1. مقدمه:
در اجرای بند ب ماده 6 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در خصوص وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه مبنی بر تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاستهای علمی، آموزشی و پژوهشی و به منظور هدف بخشی به کار بخشهای مختلف دانشگاه و فراهم آوردن امکان آینده نگری و تحقق برنامه توسعه دانشگاه ایلام طی سالهای 1383لغایت1387 مبتنی بر سیاستهای کلان دولت و هماهنگ با برنامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری باهمکاری و همفکری مدیران و صاحب نظران دانشگاه مجموعه «منشور خدمت» حاوی اصول راهنما، راهبردها، سیاستها و برنامه های اجرایی دانشگاه ایلام تدوین گردیده است تا انشاءاله راهنمای مدیریت دانشگاه در چهار سال آینده قرار گرفته و زمینه خدمات رسانی موثر و اعتلای دانشگاه را فراهم نماید. بدون تردید این اقدام ضمن برآورده ساختن اهداف فوق الذکرزمینه ساز ارزیابی عملکرد مدیریت دانشگاه نیز خواهد بود.
2. اصول راهنما :
1. توجه به توسعه علمی به عنوان رسالت اصلی دانشگاه و توسعه فعالیتهای پژوهشی با هدف حرکت از جایگاه توزیع علم به جایگاه تولید علم
2.تلاش برای تبدیل دانشگاه به گرانیگاه علمی و فرهنگی استان
3. توجه به رشد موزون معاونت ها و ارتقاء هماهنگ حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، اجرایی ، دانشجویی و عمرانی
4. تأکید بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه با هدف ارتباط به روز با دنیا
5. اجرای طرح جامع 10 ساله دانشگاه در زمان مقرر
6. هویت بخشی به کلیه فعالیتهای دانشگاه و فراهم کردن زمینه حضور موثر دانشگاه در مجامع علمی ،آموزشی و فرهنگی
7. تقویت فرهنگ خود باوری ، اعتماد به نفس و خود اتکایی در بین اساتید ،دانشجویان و کارکنان  با بهره گیری از حداکثر پتانسیل های موجود
8. ارتقاء سطح معیشتی اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
9. اهمیت دادن به اعضای هیأت علمی و کارکنان بعنوان سرمایه های فکری و انسانی
10. تلاش جهت زیبا سازی فضای عمومی با هدف ارتقاء آن از یک نقطه بیابانی به مکانی دلنشین و لذت بخش
11. در اولویت قرار گرفتن کار و خدمتگذاری و لزوم انجام احسن وظایف و تقویت پاسخگویی سازمان به جامعه
12. جلب مشارک افراد خیر جهت کمک به دانشگاه در زمینه ساخت فضای آموزشی و فرهنگی در دانشگاه
3. راهبرد ها و سیاستها :
1-3) راهبردها و سیاستهای حوزه ریاست
1. استفاده از ظرفیتها و امکانات بلااستفاده و افزایش بهروری و کار آمدی زیر مجموعه
2. گسترش ارتباط و همکاری با مراکز علمی در داخل و خارج از کشور
3. تقویت و گسترش فرهنگ مشارکت با ایجاد نهادهای غیر دولتی در دانشگاه
4. تأمین نظارت و دفاع از حقوق دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و کارکنان
5. همکاری و تعامل فعال با هیأت امنای دانشگاه و تلاش برای خود گردانی و استقلال دانشگاه
6. تنوع بخشی به فعالیت ها در دانشگاه از طریق ایجاد رقابت سالم بین مجموعه در ایجاد رشته ها و دوره های جدید
7. تثبیت هویت دانشگاهی در کلیه امور
8. تکمیل پروژه های عمرانی دانشکده فنی ، خوابگاه خواهران و مسجد دانشگاه و تلاش برای تعریف پروژه های جدید مانند دفتر مرکزی ، سلف سرویس و کتابخانه مرکزی دانشگاه
9. ساماندهی وضعیت مدارس وابسته به دانشگاه
2-3) راهبردها و سیاستهای حوزه معاونت آموزشی
1. کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی از طریق بهبود شاخص نسبت استاد به دانشجو و اصلاح هرم هیأت علمی
2. ایجاد پست مدیریت تحصیلات تکمیلی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و دکتری بصورت مستقل یا مشترک با  همکاری  دانشگاه های داخل و خارج
3. تقویت فعالیتها جهت شناسایی ، جذب ، شکوفایی و هدایت استعداد های درخشان
4. بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه و منطقی نمودن رشد کمی و کیفی آن
5. ایجاد و راه اندازی دانشکده علوم پایه و دایر نمودن رشته های جدید در این گروه
6. بالا بردن در صد موفقیت دانشجویان در آزمونهای مقاطع بالاتر
7. فراهم سازی زمینه ادامه تحصیل مربیان  دانشگاه در داخل و خارج
8. تلاش جهت در اختیار گرفتن جنگل تحقیقاتی دانشگاه
 

کل متن بصورت PDF


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها