En Ar

کارکنان اداره کل آموزش

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

واحد مربوطه

E-mail

1

دکتر جعفر مامی زاده

مدير کل امور آموزشی

 

2

حمید سلامتیان

اداره دانش آموختگان

 

3

سيدحسين نوروزي

مرکز رايانه

 

4

 

حميد سلامتيان

مرکز رايانه

 h.salamatian @ Gmail.com

5

 

ایراندخت پرویش

بايگانی پذیرش و ثبت نام

 

6

 

تاجيه شاوردی

بايگانی دانش آموختگان

 

7

 

زهرا جایدری

پذیرش و ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها