En Ar

کارکنان اداره کل آموزش

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

واحد مربوطه

E-mail

1

دکتر جعفر مامی زاده

مدیر کل امور آموزشی

 

2

حمید سلامتیان

اداره دانش آموختگان

 

3

سیدحسین نوروزی

مرکز رایانه

 

4

 

حمید سلامتیان

مرکز رایانه

 h.salamatian @ Gmail.com

5

 

ایراندخت پرویش

بایگانی پذیرش و ثبت نام

 

6

 

تاجیه شاوردی

بایگانی دانش آموختگان

 

7

 

زهرا جایدری

پذیرش و ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها