اطلاعیه شماره 1 (مصاحبه داوطلبان مقطع دکتری تخصصی)


اطلاعيه شماره 1 (مصاحبه داوطلبان مقطع دکتري تخصصي)

مرحله دوم (ارزيابي تخصصي) آزمون نيمه متمرکز دکتري سال تحصيلي 1404-1403

براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي (PHD) سال 1403  دو مرحله اي است که مرحله اول آن از طريق سازمان سنجش آموزش کشور انجام گرفت و مرحله دوم آن شامل مصاحبه علمي و سنجش عملي، بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي و فنآوري داوطلبان است که توسط دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو صورت مي گيرد. ضمن عرض تبريک و آرزوي موفقيت براي داوطلبان راه يافته به مرحله دوم (مصاحبه علمي) پذيرش دکتري دانشگاه ايلام، در راستاي اجراي اين مرحله موارد ذيل به اطلاع داوطلبان گرامي رسانده مي شود:
 

1.نحوه ثبت نام: ثبت نام از داوطلبان براساس شرايط زير انجام مي‌شود:
1-1 تنها افراد شرکت کننده در مرحله اول (آزمون سازمان سنجش) که حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه را کسب کرده باشند، مي‌توانند در مرحله دوم شرکت نمايند. به عبارت ديگر منحصراً داوطلباني مي‌توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه‌ها براي انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي اقدام نمايند كه كدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده و حد نصاب نمره علمي لازم را مطابق كارنامه كسب كرده باشند. اگر داوطلبي حد نصاب كد رشته محلي را كسب نموده ولي در زمان مقرر اقدام به انتخاب رشته و درج آن كد رشته محل در فرم انتخاب رشته اينترنتي نکرده باشد، امكان شركت در مراحل ارزيابي تخصصي براي وي ميسر نخواهد بود.
 
2-1 
داوطلباني که متقاضي شرکت در جلسه مصاحبه هستند موظف اند که ابتدا به صورت الکترونيکي و با مراجعه به  "سامانه ثبت نام آزمون مصاحبه دکتري تخصصي سال 1403  دانشگاه ايلام" ثبت نام خود را انجام دهند و سپس مطابق تاريخ تعيين شده در جدول زمانبندي مصاحبه حضوري در دانشگاه حضور يافته و در جلسه مصاحبه شرکت نمايند.
 

2. برنامه زماني انجام مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي (مرحله ارزيابي تخصصي)
1-2 زمان ثبت نام در سامانه  از تاريخ  1403/03/20 تا تاريخ 1403/04/08مي باشد .
2-2 مصاحبه دکتري به صورت حضوري براساس تاريخ‌هاي اعلام شده در جدول زمانبندي مصاحبه دکتري دانشگاه برگزار خواهد شد. براي اطلاع از تاريخ مصاحبه رشته هاي دانشگاه به (جدول زمانبندي مصاحبه دکتري)  مراجعه نماييد.
3-2 
ساعت حضور در دانشکده مربوطه (محل برگزاري مصاحبه) 8 صبح مي باشد. جهت کسب هرگونه اطلاعات بيشتر صرفا با دانشکده مربوطه تماس حاصل فرماييد.(شماره مسئول دفتر دانشکده ها).
4-2 بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي (مصاحبه)، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نمي‌باشد. لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود كه در مهلت تعيين شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به دانشكده مربوط مراجعه نمايند. به مراجعات و يا ارائه مدارک پس از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كد رشته‌ محل يا كد رشته‌ محل‌هاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد.
5-2 
چنانچه تغييراتي در تاريخ برگزاري مصاحبه صورت گيرد، مراتب (به صورت تلفني يا با ارسال پيامک) توسط گرو‌ه‌هاي آموزشي يا معاونت آموزشي دانشکده مربوطه به اطلاع داوطلبان رسانده خواهد شد.
 

3. ارزيابي داوطلبان در اين مرحله براساس موارد زير صورت خواهد گرفت:
 ارزيابي داوطلبان براساس سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي و سنجش علمي انجام مي‌گيرد. براين اساس از مجموع 50 امتياز اين مرحله، سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري 20 امتياز و مصاحبه علمي و سنجش علمي 30 امتياز را شامل مي‌شود.

4 مدارک لازم: 

لازم است مدارک ذيل توسط داوطلب تهيه و در روز مصاحبه به مدير گروه رشته مربوطه ارائه شود، در ضمن  اصل مدارك جهت تطبيق و يك نسخه كپي از آن جهت درج در پرونده مصاحبه به همراه داشته باشيد.
1-4 
تاييديه و کد رهگيري ثبت نام الکترونيکي
تبصره: کد رهگيري موردنظر و تاييديه ثبت  نام الکترونيکي پس از تکميل مراحل ثبت نام در"سامانه ثبت نام آزمون مصاحبه دکتري تخصصي سال 1403  دانشگاه ايلام"  دريافت مي شود. و داوطلب موظف به ارائه يک نسخه از آن در روز مصاحبه مي باشد.
2-4 
فرم تکميل شده مشخصات فردي و سوابق علمي و پژوهشي که در لينک (دريافت فرم شماره 1) قابل دسترسي است.
3-4 
يک قطعه عکس پشت نويسي شده.
4-4 
اصل شناسنامه و كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي سازمان سنجش آموزش کشور.
5-4 
تصويري از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي.
6-4   فيش پرداختي مبلغ 1،800،000 ريال (يکصد و هشتاد هزار تومان) به شماره حساب درآمد اختصاصي دانشگاه ايلام (بانک تجارت) به شماره

(IR 540100004001075303022050) 
 

با شناسه پرداخت

 (358075367122600001400339912455) 


نکتهبديهي است بدون پرداخت هزينه و دريافت کد رهگيري ثبت نام الکترونيکي، ثبت نام داوطلب نهايي نشده و متقاضي حق شركت در جلسه مصاحبه را ندارد.
7-4 
اصل و كپي مدرک يا گواهي پايان تحصيلات دوره کارشناسي (حاوي معدل کل دوره(.
تبصرهآن دسته از معرفي شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته ملزم به ارائه اصل و كپي مدرك كارداني (حاوي معدل) مي باشند.
8-4 
اصل و كپي مدرک يا گواهي پايان تحصيلات دوره کارشناسي ارشد (حاوي معدل کل دوره).
تبصره : داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ ارشد هستند و حداكثر تا تاريخ 1403/06/31  فارغ‌التحصيل مي‌شوند اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك، مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور و يا فرم مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي را همراه داشته و ارائه نمايند. (فرم حاوي معدل کل دوره)
9-4  اصل و كپي ريزنمرات (كارنامه نهايي) دوره کارشناسي و (اصل و كپي ريزنمرات دوره كارداني براي دانشجوياني که دوره کارشناسي آنها به صورت ناپيوسته بوده است).
10-4 
اصل و كپي ريزنمرات (كارنامه نهايي) دوره کارشناسي ارشد.
11-4  
يک نسخه از مستندات علمي - پژوهشي شامل مقاله، کتاب، اختراع، اکتشاف و كليه موارد مشمول دريافت امتياز که در فرم شماره يک آمده است.
12-4 
برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر بين المللي و المپيادهاي علمي دانشجويي لازم است گواهي معتبر با امضاء بالاترين مقام مسئول به شرح ذيل ارائه نمايند:
•    
برگزيدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهايي جشنواره هاي علمي معتبر بين المللي (خوارزمي، فارابي، رازي و ابن سينا) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را نيز كسب و ارائه نمايند.
•    
گواهي ثبت اختراع بايد داراي تاييديه از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران باشد.
•    
برگزيدگان مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييد دبيرخانه المپياد را نيز كسب و ارائه نمايند.
 
13-4 
يک نسخه از پايان نامه دوره کارشناسي ارشد (ويژه داوطلبان فارغ التحصيل).
14-4 
يك نسخه پروپوزال (ويژه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد) که هنوز موفق به دفاع از پايان نامه و يا تسويه حساب نشده اند.
15-4 
اصل گواهي شركت در آزمون‌هاي ملي و بين‌المللي زبان كه در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.
16-4 
ارائه پرينت كليه كارنامه‌هاي آزمون دکتري نيمه‌متمركز سال 1403 كه توسط سازمان سنجش منتشر شده است.
17-4 
توصيه‌نامه علمي (دو مورد).
تذكر: ارائه توصيه‌نامه از استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد الزامي مي باشد. توصيه نامه ديگر بايستي توسط يكي از اساتيد دروس تخصصي دوره كارشناسي ارشد تكميل شده باشد. پيشنهاد مي شود توصيه نامه در فرم مخصوص (فرم توصيه  نامه )  مورد تاييد دانشگاه دانشگاه ايلام  تنظيم شود و به صورت محرمانه و در پاكت در بسته ارسال گردد.
18-4 
اصل گواهي به انضمام آخرين حكم كارگزيني مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي- قطعي و يا رسمي- آزمايشي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.
19-4 
ارائه موافقت‌نامه قطعي مبني بر ادامه تحصيل از طريق سهميه مربيان به تأييد معاون آموزشي يا معاون اداري و مالي (پشتيباني) دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قابل دسترسي در  (فرم سهميه مربيان).
تبصره: آن ‌دسته ازمعرفي‌شدگان جهت مصاحبه كه متقاضي استفاده از سهميه مربي گرديده‌اند، موظف به ارائه گواهي معتبر در اين خصوص مي‌باشند. مربيان دانشگاه آزاد اسلامي تنها با معرفي نامه صادره از سوي مرکز جذب و امور هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي امکان بهره مندي از اين سهميه را خواهند داشت.
20-4 
تصوير کارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي يا مدرکي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور را مشخص نمايد، جهت برادران الزاميست.
تبصره: براي آن دسته از داوطلباني که در حال حاضر در خدمت وظيفه عمومي هستند، ارائه گواهي از مراجع ذيصلاح مبني بر اينکه حداکثر تا تاريخ 1403/06/31 خدمت خود را به اتمام رسانيده‌اند يا در صورت قبولي از خدمت وظيفه ترخيص خواهند شد، الزاميست.
21-4 
ارائه اصل و تصوير کليه‌ي مدارک مورد نياز در روز مصاحبه الزامي مي باشد.
تبصره: مدارک ناقص بررسي نخواهد شد و صرفا به مدارك ارائه شده و مورد تاييد توسط كميته هاي ارزيابي امتياز بندهاي مورد نظر تعلق مي گيرد.
22-4  
گواهي استفاده از سهميه ايثارگران براي دانشجوياني که شرايط استفاده از اين سهميه را طبق دفترچه هاي راهنما دارند.
 

5. نكات مهم  
1-5 يادآوري مي‌شود كه در هنگام مراجعه افراد جهت ارزيابي تخصصي، لازم است اصل مدركي كه معدل مندرج در كارنامه آزمون را تاييد مي‌نمايد به همراه ساير مدارك ثبت‌نامي ارائه نمايند. بديهي است در غير اينصورت به عنوان داوطلب داراي مغايرت معدل شناخته شده و ضمن عدم انجام مراحل مصاحبه، با وي مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
2-5 
مرحله دوم (مصاحبه) براي هر داوطلب صرفا يکبار و به صورت هماهنگ براي تمامي داوطلبان انجام مي‌شود. عدم مراجعه داوطلب در مرحله دوم به منزله انصراف وي تلقي شده و برگزاري مجدد آزمون مرحله دوم امکان پذير نيست.
3-5 
گزينش نهايي داوطلبان در هر كد رشته‌ محل براساس ضوابط مندرج در دفترچه‌هاي راهنماي اين آزمون و حد نصاب تعيين شده توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در هر كد رشته محل و با توجه به اولويت كد رشته‌ محل‌هايي كه براي مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي معرفي شده‌اند، صورت خواهد گرفت.
تبصره: اقدامات لازم در خصوص بررسي صلاحيت عمومي براساس اطلاعيه‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور، براي داوطلبان الزامي است.
4-5 
داوطلباني که در رديف پذيرفته شدگان قرار گيرند، پذيرش آنها بصورت مشروط بوده و پذيرش نهايي و قطعي منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنها از سوي دبيرخانه گزينش دانشجو خواهد بود.
5-5 
شرکت در تمامي مراحل ارزيابي تخصصي براي تمامي متقاضيان جهت پذيرش نهايي الزامي مي باشد.
5-6 
داوطلبان مي توانند از طريق سايت دانشگاه ايلام اطلاعيه  هاي بعدي مربوط به آزمون مصاحبه را پيگيري نمايند.

 

دانشکده ادبيات و علوم انساني

آقاي نياکان

08459241601 

دانشکده الهيات و معارف اسلامي

آقاي علي نژاد

08459241572

دانشکده علوم پايه

آقاي فلاح

08459241701

دانشکده کشاورزي

آقاي نجفي

08459241501 

دانشکده فني مهندسي

آقاي پورملک

08459241751

شماره پشتيباني جهت پاسخگويي

08459241273

 

 

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها