شیونامه اعطای کمک هزینه تحصیلی به داوطلبین کنکور سراسری

دانشگاه ايلام، به منظور ايجاد انگيزه و فراهم‌ آوردن شرايط مطلوب براي ادامه تحصيل داوطلبين کنکور در رشته هايي که  به پيوست مي باشد با شرايط زير کمک هزينه تحصيلي اعطا مي نمايد.

شرايط عمومي اعطاي کمک هزينه تحصيلي به داوطلبين کنکور سراسري

دانشجويان بايد شروط ذيل را داشته باشند:

1- داوطلب موفق به کسب رتبه هاي پيوست در آزمون سراسري و درگروه آزمايشي خود شده باشد (پيوست 1)

2- جهت ادامه تخصيص اعطاي کمک هزينه تحصيلي در دوران دانشجويي تا پايان دوره تحصيل کسب حداقل معدل 5/17 براي رشته هاي فني و 5/18 براي ساير رشته‌ها الزامي است. و اگر دانشجو موفق به کسب حد نصاب اعلامي نشود اعطاي کمک هزينه متوقف مي‌شود و در صورت احراز مجدد حد نصاب فوق مشمول کمک هزينه اعلامي خواهد شد.

تبصره: دانشجويي که بيش از دو نيمسال تحصيلي واجد شرايط دريافت کمک هزينه نشود، از شمار دانشجويان مشمول اين شيوه نامه خارج خواهد شد.

شرايط پرداخت کمک هزينه تحصيلي و مدت زمان آن

طبق اين دستورالعمل، به داوطلبين کنکور که داراي شرايط ذکر شده باشند، در هر ماه کمک هزينه تحصيلي  به ميزان اعلامي از طرف معاونت آموزشي به مدت 9 ماه پرداخت مي‌شود. حداکثر مدت زمان پرداخت کمک هزينه تحصيلي در مقطع کارشناسي هفت نيمسال است.

تبصره: تعداد داوطلب مشمول اين شيوه نامه در سال تحصيلي توسط هيأت رئيسه مشخص و به حوزه معاونت آموزشي اعلام مي‌گردد.

مراحل بررسي و تاييد درخواست‌ اعطاي کمک هزينه تحصيلي به داوطلبان کنکور

درخصوص چگونگي بررسي درخواست اعطاي کمک هزينه تحصيلي به داوطلبان کنکور  نکات زير قابل ذکر است:

1-    احراز رتبه اعلامي توسط داوطلب در آزمون سراسري و گروه آزمايشي يا کسب معدل اعلامي در شيوه نامه در هر ترم تحصيلي بوسيله آموزش دانشکده .

2-     ثبت نام و بررسي پرونده متقاضي در دانشکده و ارسال به معاونت آموزشي.

3-     بررسي پرونده ها در حوزه معاونت آموزشي و امور مالي دانشجويان و ارسال به امور مالي دانشگاه جهت پرداخت کمک هزينه.

تسهيلات اعطايي ديگر:

1-    اولويت اين دسته از دانشجويان در استفاده از کليه امکانات و تجهيزات کتابخانه‌اي، آزمايشگاهي و کارگاهي دانشگاه.

2-    اولويت در استفاده از بازديدها و اردوهاي علمي و فرهنگي.

3-    واگذاري اينترنت با حجم و پهناي باند بيشتر به اين دسته از دانشجويان.

4-    اولويت در اختصاص وام هاي تحصيلي دانشجويي مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجويان.

مسئوليت حسن اجرا، شرح و تفسير مفاد اين شيوه نامه و هرگونه پاسخ‌گويي مترتب بر آن بر عهده معاونت آموزشي مي باشد.

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها