En Ar

نشست هیات رئیسه دانشگاه با فرماندهی انتظامی استان ایلام

نشست هیات رئیسه دانشگاه با حضور دکتر قربانی رئیس ،معاونین وحجة السلام هاشمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری وسردار قائدرحمتی فرماندهی نیروی انتظامی استان ومعاونین رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات حوزه ریاست برگزارگردید.

در ابتدای جلسه دکتر قربانی رئیس دانشگاه با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت:با ارزیابی درست از مجموعه خدمات نیروی انتظامی می توانیم در تمامی عرصه ها آن در پیشقراول قلمدادکنیم وبا اذعان به اینکه امنیت از مولفه های اصلی توسعه می باشد، پس جایگاه نیروی انتظامی در فرآیند توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است که در اینجا نیروی انتظامی را به رعایت چند نکته توصیه می کنم .

اول شناخت نیروی انتظامی از خود ودوم شناخت از جامعه که با شناسایی وحفظ مبادی تأمین امنیت بهتر بتواند نقش خود را ایفاد کند.

در ادامه سردار قائد رحمتی فرمانده نیروی انتظامی استان با بیان اینکه جمهوری اسلامی در سطح مناسبی از تأمین امنیت در جهان قرار دارد گفت:در مقوله امنیت دستگاههای مختلف وتک تک افراد جامعه نقش دارند ودر این مقوله مراکز علمی درجایگاه والایی قرار دارند وناجا به این امر به خوبی واقف است .

حجة السلام هاشمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تأکید کرد :با وجود اینکه در سطح جهان خیلی ها برای ایجاد ناامنی درایران تلاش می کنند وبا برنامه ریزی وصرف هزینه های سنگین در صدد ناامن نمودن جامعه ایران هستند اما شاهد بی اثر بودن این تلاشها هستیم وهدف آنها تحقق پیدا نمی کند.که قسمت عمده این امر بر عهده نیروی انتظامی می باشد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها