En Ar

استخدام کارشناس

دانشگاه ایلام نظر دارد یک نفرکارشناس کامپیوتر و یک نفر کارشناس کتابداری پس از انجام مصاحبه بکارگیرد. متقاضیان جهت اطلاع بیشتر به مدیریت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایند.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها