En Ar

بازدید شش ساعته ریاست دانشکده کشاورزی از مزرعه مهران

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی دکتر علی فدوی رئیس دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه مورخ 26/9/87 طی بازدید شش ساعته از مزرعه آموزشی مهران از نزدیک در جریان فعالیتهای این مرکز آموزشی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: این بازدید که در پی سلسله بازدیدهای ریاست دانشکده کشاورزی از مزرعه مهران صورت می گیرد از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار بوده و قرار است این دانشکده طرح توجیهی و راه اندازی آموزشکده کشاورزی مهران که با حمایت و پی گیری مجدانه دکتر قربانی ریاست محترم دانشگاه و دکتر شجاعیان معاونت محترم آموزشی دانشگاه انجام می گیرد، را تهیه نماید.

در این بازدید دکتر فدوی از اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته رضایت کامل ابراز داشته و ضمن تقدیر و تشکر از آقای مهندس عباسی و سایر پرسنل خدمتگزار در مزرعه، خواستار اقدامات بیشتر در این زمینه شدند.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها