En Ar

رهبر معظم انقلاب: سال 88 را در همه امور سال اصلاح الگوی مصرف می نامم.

همزمان با آغاز سال 1388 هجری شمسی رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود امسال را بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند.

چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است:

الف- به استناد اطلاعات و آمارهای موجود سرانه مصرف بعضی مواد مصرفی از قبیل آب و نان و ... در ایران بالاتر از میانگین مصرف جهانی می باشد که بنا به تاکید رهبر انقلاب مسئولان باید در این زمینه چاره جویی کنند.

ب- چند سال متوالی است که خشکسالی صدمات زیادی به قسمتهای زیادی از کشور وارد می کند و تولید اقلامی چون گندم، برنج و ... کاهش یافته که صرفه جویی در مصرف این اجناس ضروری می باشد.

ج- دولت با طراحی قانون هدفمند کردن یارانه ها در صدد ساماندهی امور مربوط به انرژی، نان و ... می باشد که با تاکید رهبر معظم انقلاب مجموعه دولت با دلگرمی بیشتری به این موضوع خواهند پرداخت.

د:بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب اصلاح الگوی مصرف نه در شعار بلکه لازمه ایجاد سازوکارهای لازم می باشد که توسط دولت و مجلس باید طراحی شود.

و: نظر به اهمیت اجرای فرمایشات رهبر انقلاب و با توجه به اینکه تهیه ساز و کار لازم از طرف وزارتخانه ها و دستگاههای مرکزی لازم به سپری کردن وقت زیادی می باشد بدین لحاظ ادارات و سازمانها در سطح استان می توانند با طراحی برنامه منسجم در این زمینه گامی جدی در تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب بردارند.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها