برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه‌ای در فضای رسانه‌ای در دانشگاه ایلام

خانه خبرها

به همت روابط عمومي دانشگاه ايلام و با همکاري خانه مطبوعات و رسانه‌هاي استان ايلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي، کارگاه آموزشي اخلاق حرفه‌اي در فضاي رسانه‌ و روزنامه نگاري آنلاين ويژه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ايلام با تدريس دکتر «شاهو صابر» عضو هيأت علمي دانشگاه تهران صبح و عصر روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه 1403در محل سالن فرزانگان برگزار شد.

     به گزارش روابط عمومي، دکتر علي‌محمدي رئيس دانشگاه ايلام در اين نشست با بيان اينکه دانشگاه ايلام به انجام رسالت اجتماعي ملتزم است، اظهار داشت: برگزاري اين کارگاه آموزشي با حضور روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اصحاب رسانه استان ايلام در اين راستا مي‌باشد.

دکتر علي‌محمدي، افزود: برگزاري چنين کارگاه‌هايي، منجر به افزايش سطح کيفي توليدات و محتواي رسانه‌ها خواهد شد.

وي ادامه داد: دانشگاه ايلام همراه با اصحاب رسانه و خبرنگاران در راستاي ارتقاي سطح فکري جامعه تلاش مضاعف خواهد کرد.

رئيس دانشگاه ايلام با اشاره به اهداف دشمنان انقلاب اسلامي در تشديد جنگ رسانه‌اي براي القاي نااميدي در بين جوانان، تصريح کرد: اصحاب رسانه با تقويت بنيه علمي و حرفه‌اي خود و تنوير افکار عمومي، مي‌توانند حربه‌ها و فريب‌هاي دشمن را که به منظور تخريب فرهنگ، علم و اصالت ايران و ايراني است را خنثي کرده و آنان در نيل به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

دکتر علي‌محمدي بهترين راهکار براي مقابله با تبليغات سوء دشمنان را اهتمام به جهاد تبيين دانست و خاطرنشان کرد: خبرنگاران بايد در رابطه با موضوعات روز جامعه اطلاعات کافي و علمي داشته باشند و با همکاري مستمر با جامعه دانشگاهي در کنار هم با اهتمام به جهاد تبيين به اميدآفريني در جامعه بپردازند.

رئيس دانشگاه ايلام خاطرنشان کرد: اگر اميد و اميدآفريني در جامعه و به ويژه در بين نسل جوان تريوج داده شود، بدون شک قله‌هاي پيشرفت به طور مستمر فتح خواهد شد.

ايشان با تأکيد بر اينکه انسان همواره به‌دنبال علم است و در را درجهت اين امر بايد تلاش کند گفت: رسانه‌ها خود به تنهايي به‌ عنوان يک دانشگاه مي‌توانند با توليد علم و مراجعه به منابع مورد اعتماد در راستاي بررسي حقايق موضوع مورد تحقيق خود قدم بردارند و اين مهم به توليد عالم نيز خواهد انجاميد.

در ادامه دکتر «منصورمحبي» معاون امور فرهنگي و رسانه‌اي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ايلام، گفت: از آنجايي که رسانه‌ها نقش بالقوه معناداري در شکل‌گيري ادراک و افکار افراد و آحاد جامعه بازي مي‌نمايند، توجه به آن و سـياستگذاري در فرآيـــند توســــعه واتخـــاذ استراتـــژي هاي مناســـب با نگــــرش 20 سالــــه به پيشرفـــت کشــور، از اهميـــت اساسي برخوردار است.

وي افزود: برگزاري  چنين کارگاه‌هايي، مي‌تواند به افزايش سواد رسانه‌اي و بالابردن سطح کيفي توليدات رسانه‌اي منجر شود.

همچنين «سجاد صيدي» رييس خانه مطبوعات استان ايلام با بيان اينکه رسانه‌ها، عامل و سازمان‌هايي هستند، که ارتباطات، ايده‌ها و اطلاعات و تصاوير دنياي ما را مي‌سازند. رسانه‌ها، تار و پود نمادين زندگي اجتماعي ما را تشکيل مي‌دهند. در دنياي امروزي، جايگاه رسانـــه، تنوير افکار عمومي و ايــجاد فضاهاي مناسب براي گفتگو و برخورد سالم و سازنده نظرات و چندين نقش اساسي ديگر مي‌باشد.

وي افزود: رسانه‌ها ، حکم آينه را ندارند، بلکه نقش نورافکن و نقش بالقوه معناداري در شکل‌گيري ادراک و افــکار بازي مي‌کنــــــنــد و به عبارتي رسانه‌ها، تکثير کنندگان شخصيت متحرک و قالب ذهني متناسب با آن مي‌باشند.

در ادامه دکتر شاهو صبار عضو هيات علمي دانشگاه  تهران و  مدرس اين کارگاه آموزشي، گفت: در جهان امروز وسايل ارتباط جمعي، روزنامه، راديو، تلويزيون و سينما با انتقال اطلاعات و معلومات جديد و مبادله افکار و عقايد عمومي، در راه پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري نقش بزرگي را بر عهده گرفته‌اند، به طوري که بسياري از دانشمندان، عصر کنوني را «عصر ارتباطات» ناميده‌اند.

وي افزود: از مهمتــرين ابزارهاي امروزي دانايي، رسانــــه‌ها هســتند. رسانه، هر نوع واسطـــه يا مجـــاري انتقـــال پيام اســـت،  که از طريق فرستنـــده اعمال مي‌شود.

دکتر صبار تصريح کرد: همچنيــــن رسانه گاهـــي کانال نيز ناميده مي‌شود . رسانه حامل يا واســط پيام است. زندگي در دنياي امروز بدون رسانه قابل تصور نيست. لذا نمي‌توان نقش رسانه‌هاي جمعي و خصوصاً راديو، تلويزيون و اينترنت را درزندگي امروزي ناديده گرفت، بلکه بايد به دنبال فرهنگ سازي بود

وي گفت: اين کارگاه در راستاي افزايش سطح کيفي توليدات رسانه‌اي در قالب‌هايي، همچون: وظايف خبري و آموزشي، وظايف راهنمايي و رهبري، وظايف تفريحي و تبليغي و همچنين وظايف سازمان يافته سياسي برگزار خواهد شد.

يادآور مي‌شود اين کارگاه به مدت پنج ساعت در دو نوبيت صبح و عصر برگزار شد.

 

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها