ثبت ملی و جهانی 24 گونه حشره کشف شده در ایلام توسط دانشیار دانشگاه ایلام

خانه خبرها

دکتر مجيد ميراب بالو دانشيار دانشگاه ايلام موفق به ثبت ملي و جهاني 24 گونه حشره کشف شده در استان ايلام شد.

   دکتر مجيد ميراب بالو  دانشيار گروه گياه پزشکي دانشگاه ايلام داراي مدرک دکتري تخصصي حشره شناسي و کنترل آفات (گرايش سيستماتيک حشرات) از دانشگاه جيجيانگ کشور چين (Zhejiang University) و فوق دکتري سيستماتيک حشرات از دانشگاه کشاورزي جنوب چين (South China Agricultural University) مي‌باشد. ايشان تاکنون گونه‌هاي مختلفي از حشرات متعلق به کشورهاي ايران، چين، قطر، عراق و ژاپن را مورد مطالعه قرار داده و موفق به ثبت گونه‌هاي جديدي از برخي کشورها از قبيل ايران و چين شده است.

     به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دکتر ميراب بالو در خصوص روند فعاليت‌هاي علمي خود، گفت: استان ايلام با توجه به وضعيت خاص پوشش گياهي و قرارگيري در منطقه جنگلي زاگرس، از تنوع بسيار بالايي در دنياي حشرات برخوردار بوده و به همين دليل تحقيقات زيادي در رابطه با اين گروه از حشرات در دست اجرا مي‌باشد.

دانشيار دانشگاه ايلام، افزود: با توجه به اينکه تخصص بنده در رابطه با حشرات بسيار ريزي به نام «تريپس‌ها» مي‌باشد بهتر است توضيحي در مورد اين حشرات بدهم: تريپس ها حشراتي کوچک و باريک به طول 5/0-15 ميلي متر هستند، که انتشار وسيعي در سطح جهان دارند. در حقيقت تريپس‌ها در رديف کوچک ترين حشرات قرار مي‌گيرند و همين امر، مشاهده، جمع‌آوري و تشخيص دقيق و همچنين پرورش آنها را با مشکل مواجه ساخته است، ولي در حال حاضر بيش از  6 هزار گونه از آن ها در دنيا گزارش شده، که از اين تعداد، حدوداً 250 گونه در ايران شناسايي و گزارش شده است.

دکتر ميراب بالو اضافه کرد: تاکنون حشرات جديدي از تريپس‌ها از استان ايلام جمع‌آوري و به ثبت جهاني رسيده است، که به شرح زير مي‌باشند:

Haplothrips ilamensis Mirab-balou & Minaei, 2022

اين گونه اخيراً از هفت چشمه (شهرستان ايلام) جمع‌آوري و به اسم «ايلام» نامگذاري شده است. با توجه به اينکه ممکن است اين حشره در سال‌هاي آتي از کشورهاي مجاور و همچنين قاره‌هاي ديگر نيز جمع‌آوري و شناسايي گردد، لذا نامگذاري آن به اسم استان ايلام مي‌تواند، توسط ديگر حشره شناسان مورد توجه قرار گرفته و منجر به مطالعه آنها در رابطه با محل جمع‌آوري اصلي و اوليه آن که ايلام مي‌باشد، شود. مقاله مربوط به ثبت اين گونه در مجله زوتاکسا در کشور نيوزيلند منتشر شده است:

Mirab-balou, M. & Minaei, K. 2022. An unusual new species of Haplothrips (Thysanoptera, Phlaeothripidae) from Iran. Zootaxa, 5174 (4): 447–450.

Liophloeothrips baharae Mirab-balou, 2019

مدير امور دانشجويي دانشگاه ايلام، يادآور شد: اين گونه هنگام تحقيق و مطالعه در رابطه با شناسايي حشرات استان ايلام از زير برگ‌هاي ريخته شده، پاي درختان بلوط کوه مانشت جمع‌آوري و شناسايي و گونه آن به نام دخترم «بهار» نامگذاري شده است. مقاله مربوط به اين گونه در مجله علمي (Vestnik Zoologii Fauna and Systematics)  کشور اوکراين به چاپ رسيده است:

Mirab-balou, M. 2019. A new species of the genus Liophloeothrips Priesner (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran. Vestnik Zoologii, 53(4): 265–268.

Aeolothrips euphorbiae Mirab-balou, 2019

دکتر ميراب بالو، گفت: اين گونه مفيد از روي علف‌هاي هرز فرفيون (Euphorbia spp.) جمع‌آوري و پس از شناسايي به اسم همان علف هرز نامگذاري گرديد. ‌است مربوط به اين گونه از شهرستان‌هاي ايلام، ايوان و ملکشاهي استان ايلام؛ و تعدادي نمونه نيز از اسلام آباد غرب (کرمانشاه) و الشتر (خرم آباد) جمع‌آوري شده است. مقاله مرتبط با اين گونه جديد در مجله Far Eastern Entomologist (کشور روسيه) در سال 2019 به چاپ رسيده است:

Mirab-balou, M. 2019. A key to species of the genus Aeolothrips Haliday (Thysanoptera: Aeolothripidae) from Iran with description of a new species. 

Eryngyothrips veisiiMirab-balou, 2015

اين گونه از زير درختان بلوط شهرستان ايلام جمع آوري و پس از شناسايي به اسم فرد جمع آوري کننده آن (آقاي مهندس حميد ويسي) نامگذاري گرديد. مقاله مرتبط با اين گونه جديد در مجله علمي (Vestnik Zoologii Fauna and Systematics) کشور اوکراين به چاپ رسيده است.

Mirab-balou, M., Bazgir, M. & Mahmoodi, M. A new species of the genus Eryngyothrips (Thysanoptera: Thripidae) from Iran. Vestnik Zoologii, 49(5): 471–474.

Neohydatothrips ilamensis Mirab-balou et Tong, 2014

اين گونه از مزارع نخود نزديک به فرودگاه ايلام جمع آوري و گونه آن به اسم "ايلام" نامگذاري گرديد. مقاله مرتبط با اين گونه جديد در مجله علمي  (Archives of Biological Sciences)کشور صربستان به چاپ رسيده است.

Mirab-balou, M., Jamali, J. & Tong, X.L. 2014. Neohydatothrips ilamensis n. sp. (Insecta: Thysanoptera: a new species from Iran. Archives of Biological Sciences, 66(3): 969–973.

Anaphothrips microptera Mirab-balou, Nourollahi et Jamali, 2014

اين گونه از روي گرامينه هاي کوه مانشت جمع آوري و گونه آن به دليل بال هاي کوتاه آن به اسم "ميکروپترا" نامگذاري گرديد. مقاله مرتبط با اين گونه جديد در مجله علمي Far Eastern Entomologist (کشور روسيه) به چاپ رسيده است. لازم به ذکر است که اين گونه اخيراً با گونه Anaphothrips graminum سينونيم شده است.

Mirab-balou, M., Nourollahi, Kh. & Jamali, J. 2014. A new species of the genus Anaphothrips (Thysanoptera: Thripidae) from Ilam province, Iran. Far Eastern Entomologist, 273: 21–24.

همچنين در طي سال هاي گذشته، برخي از حشرات که در گذشته در کشورهاي ديگر گزارش شده بودند، براي اولين بار از ايلام جمع آوري شده و براي کشور ايران به عنوان "گزارش جديد" بوده، که به شرح زير مي باشند:

Nesothrips lativentris (Karny, 1913)

اين حشره براي اولين بار در سال 1913 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي چين، ژاپن، گوآم، مالزي، اندونزي، فيليپين، گينه نو، آمريکا، پاناما، کوبا و جمهوري دومينيکن جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 1399 از جنگل هاي بلوط شهرستان ايلام از زير درختان بلوط جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)|:

Movahedi, L., Ramezani, L. & Mirab-balou, M. 2022. Report of the fungivorous thrips, Nesothrips lativentris (Karny) from Iran (Thysanoptera: Phlaeothripidae). Taxonomy & Biosystematics, 13(4), 87–90.

Tylothrips osborni (Hinds, 1902)

اين حشره قارچخوار براي اولين بار در سال 1902 از آمريکاي شمالي توصيف شده و تاکنون از اروپا و اخيراً از ترکيه جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2017 از جنگل هاي بلوط شهرستان ايلام از زير درختان بلوط جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير):

Mirab-balou, M., Minaei, K. & Ulitzka, M.R. 2022. A first record of the fungus-feeding genus Tylothrips (Thysanoptera, Phlaeothripidae) from Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 8(2): 183–189.

Phlaeothrips annulipes Reuter, 1880

اين حشره قارچخوار براي اولين بار در سال 1880 توصيف شده و تاکنون از دانمارک، انگلستان، ايرلند، فنلاند، نروژ، اتريش، اسکاتلند و سوئيس جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2020 از مزارع برنج شهرستان سرابله جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. & Minaei, K. 2021. First report of the fungus-feeding thrips, Phlaeothrips annulipes (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 41(2): 193–197.

Thrips coloratus Schmutz, 1913

اين حشره براي اولين بار در سال 1913 توصيف شده و تاکنون از چين، کره جنوبي، ژاپن، نپال، پاکستان، سريلانکا، اندونزي، گينه نو و استراليا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2019 از ميشخاص جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. 2021. Thrips coloratus Schmutz (Thysanoptera: Thripidae) from Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 7(4): 359–364.

Stenchaetothrips faurei (Bhatti, 1962)

اين حشره براي اولين بار در سال 1962 توصيف شده و تاکنون از چين و هندوستان جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 1400 از مزارع برنج شهرستان سرابله جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M., Abbasi, Kh., Alizamani, T. & Afzalinia, S. 2021. Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thysanoptera: Thripidae): a newly recorded species on rice fields in Iran. Plant Pest Research, 11(2): 79–82.

Ctenothrips kwanzanensis Takahashi, 1937

اين حشره براي اولين بار در سال 1937 توصيف شده و تاکنون از چين و ژاپن جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2014 از روي لاله واژگون در کوه گچان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. 2021. Thripinae in Iran (Thysanoptera: Thripidae): an updated key to genera, checklist, new synonymy and new records. Oriental Insects, DOI: 10.1080/00305316.2021.1921632.

Dendrothrips octosparsus Wang, Mound and Tong 2019

اين حشره براي اولين بار در سال 2019 توصيف شده و تاکنون از کشور چين جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 1398 از روي درختان زيتون شهرستان ايلام جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. & Miri, B. 2020. The first report of Dendrothrips octosparsus (Thysanoptera: Thripidae) from Iran, with an updated key to the species reported from Iran. Taxonomy & Biosystematics, 12 (43): 45–52.

Bathrips melanicornis (Shumsher, 1946)

اين حشره براي اولين بار در سال 1964 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي چين، ژاپن، هندوستان، ميانمار، لائوس، تايلند، مالزي، و استراليا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2019 از دره دانوک ايوان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. 2020. Bathrips melanicornis (Shumsher) (Thysanoptera, Thripidae): first records of the genus and species from Iran. Entomological Review, 100(7): 1000–1004.

Odontothrips biuncus John, 1921

اين حشره براي اولين بار در سال 1921 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي روسيه، چين، ژاپن، کانادا و کشورهاي اروپايي جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2014 از تنگه رازيانه جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. 2020. First report of Odontothrips biuncus John (Thysanoptera: Thripidae) from Iran, with an updated key to Odontothrips species. Iranian Journal of Animal Biosystematics, 16 (2): 171–175.

Dichromothrips smithi (Zimmermann, 1900)

اين حشره براي اولين بار در سال 1900 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي چين، ژاپن، هندوستان، کره جنوبي، مالزي، سنگاپور، اندونزي، آمريکا و استراليا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2019 از دره دانوک ايوان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M., Miri, B., Moeini-Naghadeh, N. & Vahedi, H.A. 2020. The first record of the genus and species of Dichromothrips smithi (Thysanoptera: Thripidae) from Iran. Journal of Crop Protection, 9 (3): 550–555.

Taeniothrips eucharii (Whetzel, 1923)

اين حشره براي اولين بار در سال 1923 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي چين، ژاپن، کره جنوبي، آمريکا، هلند و استراليا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2019 از دره دانوک ايوان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Miri, B., Moeini-Naghadeh, N., Vahedi, H.A. & Mirab-balou, M. 2020. Taeniothrips eucharii (Whetzel) (Thysanoptera: Thripidae): a newly recorded species on rangeland plants in Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 6 (1): 21–26.

Sminthurus muscicolus Betsch, 1977

اين حشره براي اولين بار در سال 1977 توصيف شده و تاکنون از مرکز و غرب آسيا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2014 از خاک زير درختان بلوط چغاسبز ايلام جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Shayanmehr, M., Mirab-balu, M., Yoosefi-Lafooraki, E. & Kaprus, I. 2019. Introduction to Springtails (Arthropoda: Hexapoda) fauna from Ilam province (western Iran) with a new record from Sminthuridae. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 5(4): 399–410.

Pezothrips brunicornis Mirab-balou et Tong, 2012

اين حشره براي اولين بار در سال 2012 توصيف شده و تاکنون از تبت کشور چين جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2016 از دالاب ايلام جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. & Miri, B. 2018. Pezothrips brunicornis Mirab-balou et Tong (Thysanoptera, Thripidae): a newly recorded from Iran species. Entomological Review, 98(7): 868–871.

Hemisotoma quadrioculatus (Martynova, 1967)

اين حشره براي اولين بار در سال 1967 توصيف شده و تاکنون از تاجيکستان جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2014 از خاک زير درختان ارغوان در تنگه ارغوان ايلام جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Shayanmehr, M., Mirab-balu, M. & Kaprus, I. 2017. New additions to Iranian Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran). Turkish Journal of Zoology, 41: 744–748.

Isotoma anglicana Lubbock, 1862

اين حشره براي اولين بار در سال 1862 توصيف شده و تاکنون از روسيه، ترکمنستان و تاجيکستان جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال هاي 2014 و 2015 از خاک زير درختان بلوط و سورني برگان تنگه دالاب، دانشگاه ايلام و تنگه ارغوان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Shayanmehr, M., Mirab-balu, M. & Kaprus, I. 2017. New additions to Iranian Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran). Turkish Journal of Zoology, 41: 744–748.

Metaphorura riozoi C.-M., Palacios-Vargas & Traser, 2000

اين حشره براي اولين بار در سال 2000 توصيف شده و تاکنون از مجارستان جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 2014 از خاک زير درختان بلوط و سوزني برگان شهرستان ايلام جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Shayanmehr, M., Mirab-balu, M. & Kaprus, I. 2017. New additions to Iranian Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran). Turkish Journal of Zoology, 41: 744–748.

Thrips carthami Shumsher, 1946

اين حشره براي اولين بار در سال 1946 توصيف شده و تاکنون از کشورهاي چين، استراليا، کاستاريکا، کلمبيا و کانادا جمع آوري شده و در کشور ايران نيز در سال 1395 از کوه گچان جمع آوري و براي اولين بار از کشور ايران گزارش گرديد. بدين ترتيب اين گونه به ليست حشرات ايران اضافه شد (مقاله زير)

Mirab-balou, M. 2016. First report of Thrips carthami Shumsher (Thys.: Thripidae) from Iran. Journal of Entomological Society of Iran, 36(2): 147–148.

و در پايان، اين گزارش مي افزايد: تاکنون گونه هاي ديگري از حشرات توسط دکتر ميراب بالو از ايران جمع آوري و به ثبت جهاني رسيده است که اسامي آنها به شرح زير مي باشد:

Melanthrips hamedanensisMirab-balou,  2015

جمع آوري شده از استان همدان و اسم گونه آن به نام همدان نامگذاري شده است.

Haplothrips (Haplothrips) rasouliani Mirab-balou et Chen, 2015

جمع آوري شده از استان هاي همدان و البرز و اسم گونه آن به نام دکتر غلامرضا رسوليان استاد بازنشسته حشره شناسي دانشگاه تهران نامگذاري شده است.

Odontothrips iranensis Mirab-balou et Chen, 2013

جمع آوري شده از استان همدان و اسم گونه آن به نام ايران نامگذاري شده است.

Rubiothrips parisae Mirab-balou et Chen, 2013

جمع آوري شده از استان همدان و اسم گونه آن به نام همسرم پريسا نامگذاري شده است.

R ubiothrips tongiMirab-balou et Chen, 2013

جمع آوري شده از استان هاي همدان و کرمانشاه و اسم گونه آن به نام پروفسور شيائولي تُنگ استاد حشره شناسي دانشگاه کشاورزي جنوب چين نامگذاري شده است.

Thrips alavii Mirab-balou, Tong et Chen, 2012

جمع آوري شده از استان همدان و اسم گونه آن به نام دکتر جليل علوي نامگذاري شده است.

Mycterothrips hamedaniensis Mirab-balou, Shi et Chen, 2011

جمع آوري شده از استان همدان و اسم گونه آن به نام همدان نامگذاري شده است.

Mycterothrips weii Mirab-balou, Shi et Chen, 2011

جمع آوري شده از استان هاي همدان و قزوين و اسم گونه آن به نام پروفسور شوجون وي استاد حشره شناسي موسسه تحقيقاتي پکن نامگذاري شده است.

 

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها