سه شنبه‌های کتاب دانشگاه ایلام (معرفی کتب تألیفی و ترجمه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام)

خانه خبرها

عنوان: تنش خشکي در ذرت اثرات، سازوکارهاي مقاومت، دستاوردهاي جهاني و رهيافت هاي بيولوژيکي براي پيشرفت
مولفان: محمد اسلم، محمد امير مقبول، رحيمه چنگيز
مترجمان:دکتر رحيم ناصري استاديار دانشگاه ايلام، دکتر امير ميرزايي استاديار مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي استان ايلام
، دکتر علي حاتمي استاديار دانشگاه ايلام

کتاب ژتنش خشکي در ذرت اثرات، سازوکارهاي مقاومت، دستاوردهاي جهاني و رهيافت هاي بيولوژيکي براي پيشرفت دکتر رحيم ناصري استاديار دانشگاه ايلام، دکتر امير ميرزايي استاديار مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي استان ايلام، دکتر علي حاتمي استاديار دانشگاه ايلام در شش فصل منتشر شده است.


اين کتاب در 6 فصل  به چاپ رسيده استفصل هاي پيش روي فصل1شامل مقدمه، فصل 2 اثرات خشکي بر ذرت، فصل 3 مکانيسم‌هاي مقاومت به خشکي فصل4 دستاوردهاي جهاني در تحمل خشکي ذرت، فصل5 اقدامات  بيولوژيکي براي بهبود عملکرد ذرت و فصل6 نتايج و خلاصه مي‌باشد.

اين کتاب بر جوانه زني اوليه، يکي از مهمترين راهبردهاي ژرم پلاسم ذرت براي سازگاري با تنش القا شده از خشکي، تمرکز دارد. برخي از ژنوتيپ ها از طريق کاهش تلفات آب يا افزايش جذب آب، توانايي سازگاري دارند تحمل  خشکي سازوکار اصلي سازگاري است که گياهان زراعي را قادر مي سازد تا فرآيندهاي فيزيو لوژيکي طبيعي خود را حفظ کنند و به رغم تنش خشکي ، عملکرد اقتصادي بهتري ارائه دهند چندين فرآيند در افزايش تحمل خشکي در ذرت نقش دارند: تجمع اسموليت ها يا آنتي اکسيدان ها، تنظيم کننده هاي رشد گياه، پروتئين ها ي تنش و پروتئين هاي کانال آب، عوامل رونويسي و مسيرهاي انتقال علائم. خشکي يکي از شايع ترين اشکال تنش غير زنده در سراسر جهان است و ميزان توليد محصولات کشاورزي محدود مي‌کند. ذرت، يکي از  گياهان غله غالب در جهان است که به تنش خشکي حساسيت دارد.
خشکي يکي از زيان آورترين تنش هاي غير زنده در سراسر جهان است که به طور جدي توانايي توليد محصول را در گياهان زراعي تحت تأثير قرار مي دهد. گياه ذرت يکي از غلات عمده در جهان است که به خشکي حساس مي باشد. ذرت در مراحل مختلف تحت تأثير خشکي قرار مي گيرد. پتانسيل جوانه زني ، رشد گياهچه، استقرار گياهچه ، رشد و نمو همه جانبه نمو گرده ، نمو کاکل دهي، مدت زمان کاکل دهي تا گرده افشاني ، گرده افشاني ، نمو جنين توسعه آندوسپرم و پرشدن  دانه مراحلي در زندگي گياه ذرت هستند که به طور جدي تحت تأثير تنش خشکي محدود ميشوند سازوکار هاي متعددي  در گياهان ايجاد شده که آنها را براي مقابله با تنش هاي خشکي آماده مي کند ژرم پلاسم هاي ذرت ويژگي هاي فراواني دارند که آنها را براي انتخاب بهترين راه هاي مواجهه با تنش خشکي توانمند مي کند. يکي از سازوکار هاي سازگاري، زود رسي است که به گياهان کمک مي‌کند تا از تنش فرار کنند. برخي ژنو تيپ‌ها از طريق کاهش تلفات آب يا افزايش جذب آب با تنش خشکي مقابله مي کنند تحمل خشکي يک روش ديگر سازگاري است که با افزايش توانايي در اتخاذ و حفظ فرآيندهاي فيزيولوژيکي طبيعي سبب مي‌شود گياهان زراعي عملکرد اقتصادي بهتري در شرايط تنش خشکي داشته باشند.

 

سه‌شنبه هر هفته، ما را با معرفي کتب منتشر شده اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام همراهي کنيد.

 

                 روابط عمومي دانشگاه ايلام

 

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها