آگهی فراخوان مناقصه امور خدمات بیمه ای دانشگاه ایلام

خانه خبرها

دانشگاه ايلام در نظر دارد امور خدمات بيمه‌اي شامل (بيمه تکميلي (درمان))بيمه عمر ، بيمه حوادث وبيمه ساختمان ، بيمه ماشين با شرايط ذيل واگذار نمايد. از شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت مي‌گردد، جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت از تاريخ 1402/06/09 تا پايان مهلت مقرر به سامانه ستاد مراجعه نمايند.

1 - تعداد کارکنان شاغل رسمي ، پيماني ، قراردادي به همراه افراد تحت تکفل حداقل 600 نفر مي باشد بعلاوه شرکت‌هاي خدماتي دانشگاه ، دانشگاه باختر و پارک علم و فناوري (حدود 200الي 250 نفر) به مجموعه اضافه ميگردد . ضمنا مراکز ياد شده با معرفي‌نامه اين دانشگاه و با عقد قرارداد جدا‌گانه با آن مرکز نسبت به پرداخت سرانه اقدام مي نمايند .

2 - تعداد افراد شرکت کننده ، با توجه به سنوات گذشته منوط به شرايط بيمه مي باشد . چنانچه شرکت هاي محترم بيمه‌گر شرايط مناسب ارائه دهند در افزايش ثبت نام تأثير گذار است .

3 – تمام بيمه‌نامه‌ها بايد توسط خود شعبه مرکزي صادر گردد ، نمايندگي صرفا بعنوان معرف قرارداد مورد قبول دانشگاه مي باشد .

4  - با توجه به انعقاد ساير بيمه نامه‌هاي دانشگاه علاوه بر بيمه تکميلي  به شرح  پيوست از قبيل بيمه حوادث دانشجويي ، خودرو، آسانسور ، آتش سوزي ، مسئوليت اماکن ورزشي، بيمه مسئوليت آزمايشگاه ، بيمه عمر و حوادث کارکنان و بيمه مسئوليت بي نام کارکنان شرکت‌هاي خدماتي ضريب تخفيف  در ارائه پيشنهاد قيمت لحاظ گردد .

5 – در صورتيکه در جواب استعلام تغييري در شرح خدمات و موارد خواسته شده توسط شرکت بيمه اعلام و يا قيد شود ، و يا نرخ ساير بيمه‌نامه‌ها اعلام نگردد ، آن شرکت بيمه شرايط يکسان استعلام را نداشته ودر فرآيند حذف خواهد شد.

6 ـ صدور معرفي‌نامه و دريافت اسناد پزشکي بصورت الکترونيکي باشد .

7 ـ ليست مراکز طرف قرارداد که قادر به ارائه خدمات به دانشگاه مي‌باشند در پاکت  (ب)  بار گذاري گردد  ، مراکز اعلامي موظف به ارائه خدمات به دانشگاه مي‌باشند .در صورت لغو قرارداد با هر کدام از مراکز درماني شرکت بيمه موظف است مراکز درماني جديد جايگزين نمايد .

8 ـ پرداخت فاکتور‌هاي درمان حداکثر يک هفته پس از تحويل مدارک .

9 -  تاريخ عقد قرارداد از 1402/07/01 لغايت 1403/07/01 به مدت 12‌ماه مي باشد .

10 ـ نتيجه نهايي مناقصه پس از مقايسه قيمت و کمترين قيمت ملاک انتخاب خواهد بود

11ـ برگزاري کارگاه آموزشي جهت آشنايي کارکنان با قوانين بيمه توسط شرکت برنده .

رعايت بندهاي ارئه شده پيوستي (جدول ) همچون سنوات گذشته الزامي است .

12-شرکت‌هاي بيمه اي که قبلا" با دانشگاه‌هاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همکاري داشته‌اند، سوابق خود را از طريق فرم خود اظهاري  در پاکت (ب) بارگذاري نمايند.

13-در صورت داشتن رضايتنامه از بيمه گزاران قبلي، مستندات خود را  در پاکت( ب) بارگذاري نمايند .

14- اعلام قيمت فقط و فقط توسط مديريت شعب مرکزي شرکت‌هاي بيمه صورت پذيرد به قيمت‌هاي اعلامي توسط نمايندگان و کارگزاران ترتيب اثر داده نخواهد شد.

15- پيش نويس بيمه‌نامه‌ها با مهر و امضاء شعب مرکزي بيمه بارگذاري گردد.

16- دانشگاه در تاييد يا رد پيشنهادات ارائه شده مختار است.

17-  پيشنهاد دهندهگان الزام است اطلاعات درخواستي را کامل و بدون قيد شرط وخط خوردگي تکميل نمايد.

18- مبلغ کل حق بيمه  تکميلي سالانه  در اقساط 12 ماهه و از هر قسط 5% حسن انجام کار از کسر مي‌گردد . ساير بيمه نامه‌ها در 4 قسط پرداخت مي گردد.

19- هرگونه تغييرات در اسناد مناقصه بيمه از طريق سامانه ستاد متعاقبا" اعلام خواهد گرديد .

20- هرگونه سوال بصورت کتبي از طرف شرکت بيمه اعلام و معاونت محترم پشتيباني ومنابع انساني  دانشگاه ايلام  کتبا" پاسخ‌گو مي باشد .

21- نامه جايگزين ضمانت‌نامه مطابق بخشنامه‌هاي بيمه مرکزي و تعهد بيمه با امضا بالاترين مقام مجاز در پاکت(الف) بارگزاري شود.

 

مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه ايلام

 

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها