En Ar

انتصابات جدید در دانشگاه ایلام

طي احکام جداگانه‌اي از سوي دکتر علي‌محمدي سرپرست دانشگاه ايلام، مدير مرکز آموزش‌هاي آزاد و امور اعضاي هيأت علمي دانشگاه، سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشکده ادبيات و علوم انساني  و مديرگروه آموزشي علوم و صنايع غذايي منصوب شدند.

     به گزارش روابط عمومي، طي احکام جداگانه‌اي از سوي دکتر علي‌محمدي سرپرست دانشگاه ايلام، دکتر مجيد ولي زاده عضو هيأت علمي دانشکده فني و مهندسي به سمت «مدير مرکز آموزش‌هاي آزاد و امور اعضاي هيأت علمي دانشگاه»، دکتر محمدي ايدي عضو هيات علمي گروه مديريت به سمت «سرپرست معاونت پژوهش و فناوري دانشکده ادبيات و علوم انساني» و دکتر حامد حسن زاده به سمت «مدير گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي» منصوب شدند.

دکتر مجيد ولي زاده

دکتر محمد ايدي

دکتر حامد حسن زاده

روابط عمومي دانشگاه ايلام براي اين عزيزان در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه آرزوي موفقيت دارد.

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها