En Ar

انتصابات جدید در دانشگاه ایلام

طي احکام جداگانه‌اي از سوي دکتر علي‌محمدي سرپرست دانشگاه ايلام، سرپرستان «مديريت پژوهشي و فناوري دانشگاه»، «مديريت مرکز رشد و کارآفريني دانشگاه»، «معاونت آموزشي دانشکده علوم پايه»، «معاونت پژوهش و فناوري دانشکده علوم پايه»، «مديريت امور فرهنگي دانشگاه» و «مدير گروه آموزشي مهندسي عمران» منصوب شدند.

    به گزارش روابط عمومي، طي احکام جداگانه‌اي از سوي دکتر علي‌محمدي سرپرست دانشگاه ايلام، دکتر محمدرضا ولي‌زاده استاديار دانشکده فني و مهندسي به سمت سرپرست «مديريت پژوهشي و فناوري دانشگاه»، دکترحمزه صالحي‌پور استاديار دانشکده فني و مهندسي به سمت سرپرست «مديريت مرکز رشد و کارآفريني دانشگاه»، دکتر امير سهامي استاديار گروه رياضي به سمت «معاونت آموزشي دانشکده علوم پايه»، دکتر جليل ناجي دوميراني دانشيار گروه فيزيک به سمت «معاونت پژوهش و فناوري دانشکده علوم پايه»، دکتر رستم علي‌زاده دانشيار دانشکده ادبيات و علوم انساني  به سمت «مديريت امور فرهنگي دانشگاه» و دکتر محمد ملکي بعنوان «مدير گروه آموزشي مهندسي عمران» منصوب شدند.

دکتر محمدرضا ولي‌زاده

دکترحمزه صالحي‌پور

 دکتر امير سهامي

دکتر جليل ناجي دوميراني 

دکتر رستم علي‌زاده

دکتر محمد ملکي

روابط عمومي دانشگاه ايلام براي اين عزيزان در پيشبرد اهداف عالي دانشگاه، آرزوي موفقيت دارد.

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها