En Ar

چاپ مقاله دکتر فاضل پوراحمد در ژورنال SCIENTIFIC REPORTS

با کمال مسرت مقاله جناب آقاي دکتر فاضل پوراحمد دانشيار گروه آموزشي بافت شناسي و ميکروب شناسي دانشکده پيرادامپزشکي با گروه همکاران با عنوان:

 

“Mycobacterium ahvazicum. Nov.,the nineteenth species of the Mycobacterium simiae comlex"

در ژورنال SCIENTIFIC REPORTS از مجلات گروه NATURE چاپ شده است. معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مراتب خرسندي خود را محضر ايشان ابراز داشته، توفيقات بيش از پيش ايشان را در اين مسير از درگاه خداوند متعال خواستار است.

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها