En Ar

اعضای هیات علمی

گروه مکانيک ماشينهاي کشاورزي

دکتر بهرام قمري استاديار بازنشسته بيوسيستم
دکتر رضا يگانه دانشيار مهندسي فرآيندهاي مواد غذايي
دکتر احمد کوچک زاده استاديار مهندسي انرژي
دکتر کامران خيرعلي پور دانشيار بيوسيستم
دکتر کبري حيدربيگي دانشيار بيوسيستم
دکتر امير عزيزپناه استاديار بيوسيستم

گروه مهندسي آب و خاک

دکتر اقبال احسان زاده استاديار مهندسي عمران - هيدرولوژي
دکتر مسعود بازگير دانشيار مهندسي علوم خاک - اکولوژي ميکروبي
دکتر محمود رستمي نيا دانشيار مهندسي علوم خاک - رده بندي خاک
دکتر عليرضا حسيني استاديار مهندسي آب - سازه هاي آبي
دکتر جعفر مامي زاده دانشيار مهندسي آب - سازه هاي آبي
دکتر جواد سروريان استاديار مهندسي آب - سازه هاي آبي
دکتر حمزه علي عليزاده استاديار مهندسي آب - آبياري و زهکشي

گروه گياهپزشکي

دکتر خشنود نوراللهي دانشيار قارچ شناسي و ژنتيک قارچها
دکتر مجيد ميراب بالو دانشيار حشره شناسي - سيستماتيک حشرات - تريپسها
دکتر محمدرضا عالي منش استاديار باکتري شناسي
دکتر خديجه عباسي استاديار قارچ شناسي - نماتودشناسي

گروه علوم جنگل

دکتر علي مهدوي استاد برنامه ريزي و مديريت جنگل
دکتر جواد ميرزايي دانشيار اکولوژي جنگل
دکتر مهدي حيدري دانشيار اکولوژي جنگل
دکتر عبدالعلي کرمشاهي دانشيار آمار و اندازه گيري جنگل
دکتر حميدرضا ناجي دانشيار بيولوژي چوب و درخت
دکتر جعفر حسين زاده دانشيار جنگلشناسي

گروه علوم باغباني

دکتر مهدي صيدي دانشيار به نژادي سبزيها
دکتر جواد عرفاني مقدم دانشيار فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مرحومه دکتر زينب رويين دانشيار فيزيولوژي و اصلاح گياهان زينتي
دکتر فردين قنبري استاديار فيزيولوژي و اصلاح سبزي
دکتر مجيد بگ نظري استاديار بيوتکنولوژي گياهان دارويي

گروه مرتع و آبخيزداري

دکتر حاجي کريمي استاد آبهاي زيرزميني - هيدروژئولوژي
دکتر محسن توکلي دانشيار آبخيزداري
دکتر مرزبان فرامرزي دانشيار مرتعداري
دکتر نورالدين رستمي دانشيار آبخيزداري

گروه علوم دامي

دکتر علي خطيب جو دانشيار تغذيه طيور
دکتر فرشيد فتاح نيا دانشيار تغذيه نشخوارکنندگان
دکتر کامران طاهرپور دانشيار تغذيه طيور
دکتر محمد اکبري قرايي استاديار تغذيه طيور
دکتر حسن شيرزادي استاديار تغذيه طيور
دکتر يحيي محمدي دانشيار ژنتيک و اصلاح دام و طيور
دکتر علي نقي شکري استاديار تغذيه طيور
دکتر کيانوش زرين کاوياني استاديار تغذيه طيور
دکتر جبار جمالي استاديار ژنتيک و اصلاح دام
دکتر محمد شمس اللهي استاديار فيزيولوژي دام

گروه زراعت و اصلاح نباتات

دکتر زهرا طهماسبي دانشيار ژنتيک بيومتري
دکتر علي اشرف مهرابي دانشيار ژنتيک مولکولي
دکتر محمدجواد زارع دانشيار ژنتيک مولکولي
دکتر علي حاتمي استاديار فيزيولوژي
دکتر مهرشاد براري استاديار اکولوژي
دکتر علي آرمينيان استاديار بيومتري
دکتر آرش فاضلي دانشيار ژنتيک مولکولي
دکتر عليرضا تاب استاديار علفهاي هرز
دکتر احسان اله زيدعلي استاديار علفهاي هرز
دکتر ياسر عليزاده استاديار اکولوژي
دکتر نصرت اله عباسي استاديار زراعت

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها