En Ar

اعضا شورا

1-      دکتر محمود رستمی نیا، رییس دانشکده و رییس شورا، دکترای تخصصی خاکشناسی

2-      دکتر محمدجواد زارع، معاون آموزشی و دبیر شورا، دکترای زراعت و اصلاح نباتات

3-      دکتر زینب رویین، مدیر گروه و عضو شورا، دکترای تخصصی علوم باغبانی

4-      دکتر نورالدین رستمی، عضو شورا، دکترای تخصصی مهندسی مرتع و آبخیزداری

5-      دکتر امیر عزیزپناه، عضو شورا، دکترای تخصصی مکانیک ماشینهای کشاورزی

6-      دکتر اقبال احسان زاده، عضو شورا، دکترای تخصصی مهندسی آب، هیدرولوژی

7-      دکتر یحیی محمدی، عضو شورا، دکترای تخصصی علوم دامی

8-      دکتر همایون مرادنژادی، عضو شورا، دکترای تخصصی ترویج

9-    دکتر مجید میراب بالو، عضو شورا، دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی و کنترل آفات

10-    دکتر مهدی حیدری، عضو شورا، دکترای تخصصی جنگلداری

11-   دکتر علی آرمینیان، عضو شورا، دکترای تخصصی اصلاح نباتات

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها