En Ar

برنامه درسی مرکز و منابع درسی

منابع درسی

-خواندن و درک مطلب فارسی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبانان (دهخدا)

- نگارش و دستور زبان فارسی ویژه زبان آموزان غیر ایرانی سطح پیشرفته

 - دستور کاربردی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبانان (دهخدا)

- آموزش کاربردی واژه برای فارسی آموزان سطح مقدماتی و پیش میانی 

- درک مطلب شنیداری ویژه زبان آموزان غیر ایرانی

- درس فارسی برای فارسی آموزان خارجی (دوره مقدماتی)

- گام اول در یادگیری زبان فارسی سطح نوآموز

برنامه درسی مرکز در سال98  /97

6-4

4-2

12-10

10-8

ایام هفته

بیان شفاهی داستان 1

دستور نگارش مقدماتی

درک شنیداری1

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

شنبه

نوشتاری1

آموزش کاربردی واژه

مکالمه 1

درک شنیداری1

یکشنبه

مکالمه 1

آموزش کاربردی واژه

دستور نگارش مقدماتی

بیان شفاهی داستان1

دوشنبه

نوشتاری1

مکالمه 1

درک شنیداری1

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

سه شنبه

دستور نگارش مقدماتی

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

بیان شفاهی داستان1

آموزش کاربردی واژه

چهارشنبه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها