نقشه سايت

ارتباط با دانشگاه
ورود اعضا
  دانشگاه ايلام   
 
 
 
   ليست شماره تلفنهاي: همه حوزه ها   |  
 

 

   عنوان

شماره تماس

 حوزه

    مسئول دفتر

 321

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    تلفکس

 2221985

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مدیر امور دانشجویی

 326

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مدیر امور فرهنگی

 317

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کارشناس کانون های فرهنگی

 297

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کارشناس انجمن های علمی

 306

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مراسمات و گردشگری

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مدیر امور ایثارگران

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره خدمات رفاه دانشجویی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره امور خوابگاه ها

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    امورمالی

 243

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مرکز مشاوره

 313

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره امور خوابگاه ها

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    امورمالی

 243

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مرکز مشاوره

 313

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    انجمن علمی

 306

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کمیته انضباطی

 325

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره تغذیه

 323

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اتوماسیون تغذیه

 392

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    سلف سرویس

 259

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مسئول اداره تربیت بدنی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کارشناسان تربیت بدنی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    واحد خواهران تربیت بدنی

 240

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مسئول انتظامات

 307

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    انتظامات درب ورودی

 258

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


 

 

 
 
 

 

   مشاهده صفحه جاری  ۱۳۱۸
 كل مشاهدات امروز سايت:  ۷۲۶
 

درباره دانشگاه  ::  اعضای هیئت علمی  ::  کارکنان  ::  اخبار و رویدادها  ::  نقشه سايت ::  ارتباط با دانشگاه

از 1378 تا 1396 - تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ می باشد.