نقشه سايت

ارتباط با دانشگاه
ورود اعضا
  دانشگاه ايلام   
 
 
 
   ليست شماره تلفنهاي: همه حوزه ها   |  
 

 

   عنوان

شماره تماس

 حوزه

    اداره اموال

 330

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول تدارکات وکارپردازی

 

حوزه معاونت اداری ومالی


    هزینه پرسنل

 333

حوزه معاونت اداری ومالی


    صدور اسناد

 334

حوزه معاونت اداری ومالی


    دیوان محاسبات

 416

حوزه معاونت اداری ومالی


    بایگانی حسابداری

 331

حوزه معاونت اداری ومالی


    کمیته تحول و بهرهه وری آموزش کارکنان

 366

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول نقلیه

 300

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول تأسیسات

 384

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول انبار

 238

حوزه معاونت اداری ومالی


    اتوماسیون اداری

 414

حوزه معاونت اداری ومالی


    دبیرخانه مرکزی

 367

حوزه معاونت اداری ومالی


    شرکت تعاونی

 308

حوزه معاونت اداری ومالی


    آبدارخانه

 433

حوزه معاونت اداری ومالی


    معاونت آموزشی

 347

حوزه معاونت آموزشی


    تلفکس معاونت آموزشی

 2222015

حوزه معاونت آموزشی


    کارشناس معاونت آموزشی

 346

حوزه معاونت آموزشی


    دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 376

حوزه معاونت آموزشی


    تلفکس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 2234863

حوزه معاونت آموزشی


    مدیر تحصیلات تکمیلی

 377

حوزه معاونت آموزشی


    تلفن مستقیم مدیر تحصیلات تکمیلی

 2240188

حوزه معاونت آموزشی


    کارشناس تحصیلات تکمیلی

 415

حوزه معاونت آموزشی


    کارشناس استعدادهای درخشان

 365

حوزه معاونت آموزشی


    دبیرخانه معاونت آموزشی

 367

حوزه معاونت آموزشی


    مدیر کل امور آموزشی

 265

حوزه معاونت آموزشی


 

 

 
 
 

 

   مشاهده صفحه جاری  ۲۵۹۹
 كل مشاهدات امروز سايت:  ۷۳۳
 

درباره دانشگاه  ::  اعضای هیئت علمی  ::  کارکنان  ::  اخبار و رویدادها  ::  نقشه سايت ::  ارتباط با دانشگاه

از 1378 تا 1396 - تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ می باشد.