نقشه سايت

ارتباط با دانشگاه
ورود اعضا
  دانشگاه ايلام   
 
 
 
   ليست شماره تلفنهاي: همه حوزه ها   |  
 

 

   عنوان

شماره تماس

 حوزه

    مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

 342

حوزه معاونت اداری ومالی


    دفتر نظارت

 335

حوزه معاونت اداری ومالی


    دفتر کمیته جذب هیات علمی

 376

حوزه معاونت اداری ومالی


    مدیر بودجه و تشکیلات

 336

حوزه معاونت اداری ومالی


    کارشناس بودجه

 337

حوزه معاونت اداری ومالی


    تخلفات اداری

 338

حوزه معاونت اداری ومالی


    مدیر دفتر فنی

 

حوزه معاونت اداری ومالی


    بایگانی دفتر فنی

 412

حوزه معاونت اداری ومالی


    مدیر مالی

 328

حوزه معاونت اداری ومالی


    رسیدگی به اسناد

 329

حوزه معاونت اداری ومالی


    اداره اموال

 330

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول تدارکات وکارپردازی

 

حوزه معاونت اداری ومالی


    هزینه پرسنل

 333

حوزه معاونت اداری ومالی


    صدور اسناد

 334

حوزه معاونت اداری ومالی


    دیوان محاسبات

 416

حوزه معاونت اداری ومالی


    بایگانی حسابداری

 331

حوزه معاونت اداری ومالی


    کمیته تحول و بهرهه وری آموزش کارکنان

 366

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول نقلیه

 300

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول تأسیسات

 384

حوزه معاونت اداری ومالی


    مسئول انبار

 238

حوزه معاونت اداری ومالی


    اتوماسیون اداری

 414

حوزه معاونت اداری ومالی


    دبیرخانه مرکزی

 367

حوزه معاونت اداری ومالی


    شرکت تعاونی

 308

حوزه معاونت اداری ومالی


    آبدارخانه

 433

حوزه معاونت اداری ومالی


    معاونت آموزشی

 347

حوزه معاونت آموزشی


 

 

 
 
 

 

   مشاهده صفحه جاری  ۳۱۹۶
 كل مشاهدات امروز سايت:  ۷۳۱
 

درباره دانشگاه  ::  اعضای هیئت علمی  ::  کارکنان  ::  اخبار و رویدادها  ::  نقشه سايت ::  ارتباط با دانشگاه

از 1378 تا 1396 - تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ می باشد.