نقشه سايت

ارتباط با دانشگاه
ورود اعضا
  دانشگاه ايلام   
 
 
 
   ليست شماره تلفنهاي: همه حوزه ها   |  
 

 

   عنوان

شماره تماس

 حوزه

    امورمالی

 243

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مرکز مشاوره

 313

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره امور خوابگاه ها

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    امورمالی

 243

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مرکز مشاوره

 313

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    انجمن علمی

 306

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کمیته انضباطی

 325

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اداره تغذیه

 323

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    اتوماسیون تغذیه

 392

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    سلف سرویس

 259

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مسئول اداره تربیت بدنی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    کارشناسان تربیت بدنی

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    واحد خواهران تربیت بدنی

 240

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مسئول انتظامات

 307

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    انتظامات درب ورودی

 258

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    مدیر مرکز رشد و کارآفرینی

 372

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    جوار دانشگاهی

 271

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    واحد رایانه برادران

 301

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    دفترانجمن های علمی

 326

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    دبیرخانه امور دانشجویی

 322

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    آبدارخانه

 310

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی


    دفتر بسیج دانشجویی برادران

 2234869

تشکل های دانشجویی


    بسیج دانشجویی خواهران

 219

تشکل های دانشجویی


    دفتر جامعه اسلامی

 234

تشکل های دانشجویی


    خوابگاه شهید چمران

 3338059

خوابگاه های دانشجویی


 

 

 
 
 

 

   مشاهده صفحه جاری  ۱۳۲۰
 كل مشاهدات امروز سايت:  ۷۲۲
 

درباره دانشگاه  ::  اعضای هیئت علمی  ::  کارکنان  ::  اخبار و رویدادها  ::  نقشه سايت ::  ارتباط با دانشگاه

از 1378 تا 1396 - تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ می باشد.