En Ar

تمدید زمان تحویل مدارک پژوهانه

فرصت ارسال مدارک مربوط به فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه جهت احتساب پژوهانه تا تاریخ 24 آبان ماه 1396 تمدید شد.

لذا از این عزیزان تقاضا می شود فقط فعالیت های پژوهشی که تا تاریخ 31 شهریور انجام پذیرفته اند را فعلا به حوزه معاونت پژوهش و فناوری تحویل نمایند.

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها