En Ar

تشریح عملکرد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

   فعالیتهای دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بسیار دشوار، خطیر و  زمان بر است که برای کمک به ارتقای کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان انجام می گیرد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، خانم دکتر زینب طولابی مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  و دانشیار گروه مدیریت در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره به ساختار دفتر نظارت دانشگاه اظهار داشت:  هر وزارتخانه، سازمان، اداره، نهاد و از جمله دانشگاهها دارای اهداف خاصی می باشند، که تمام فعالیتها و برنامه ها دانشگاه برای تحقق این اهداف است. از این رو لازم است تا همواره کیفیت و عملکرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد، تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصله، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر، هدایت گردد و در همین راستا  وظایف و عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها اهمیت پیدا می کند.

   خانم دکتر طولابی تأکید کرد: هدف از نظارت و ارزیابی در دانشگاها، تضمین کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می باشد و وظایف همکاران ما در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بسیار دشوار، خطیر و  زمان بر است که برای کمک به ارتقای کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان انجام می گیرد.

    مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و  تضمین کیفیت دانشگاه تصریح کرد: ساختار این دفتر شامل: دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، هیأت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت آموزش عالی استان و واحد آمار و اطلاعات دانشگاه است که هر کدام  دارای وظایف مشخص و مجزایی هستند.

     خانم دکتر طولابی درباره عملکرد دفتر نظارت، ارزیابی و  تضمین کیفت دانشگاه اظهار داشـت: یکی از اقدامات مهم این دفتر در  هر نیمسال تحصیلی، ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان است که قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم صورت می گیرد و  از نتایج آن در تصمیم گیری های دانشگاه استفاده می شود.

ایشان همچنین اضافه کرد: ارزیابی اعضای هیات علمی توسط مدیران گروه، ارزیابی اعضای هیات علمی و مدیران گروه توسط معاون آموزشی دانشکده ها و ارزیابی معاونین آموزشی دانشکده ها توسط روسای دانشکده ها از وظایف این دفتر است که هر ترم به صورت منظم انجام می گیرد.

    خانم دکتر طولابی افزود: یکی دیگر از فعالیت های  دفتر  در راستای استخدام، ارتقاء رتبه علمی و دریافت پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی است که از سوی این دفتر در کوتاه ترین زمان پاسخ داده می شود.

    مدیر دفتر نظارت دانشگاه  بازدید از حوزه های مختلف دانشگاه را از یکی دیگر وظایف محوله این دفتر عنوان کرد و گفت: نظارت و ارزیابی واحدهای مختلف دانشگاه از وظایف مهم این دفتر است که به صورت فصلی انجام می شود و نتایج حاصله از این نظارت با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه در راستای توسعه و بهبود فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

   خانم دکتر طولابی در ادامه به فعالیت های واحد آمار و اطلاعات دفتر نظارت اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از فعالیتهای دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در قالب واحد آمار، پاسخگوی نیازهای آماری وزارت عتف، ادارات، سازمانها و نهادها با هماهنگی های لازم با ریاست محترم دانشگاه می باشد، که در سریعترین زمان ممکن و به صورت دقیق به آنها پاسخ داده می شود.

  مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در ادامه اظهار داشت: این دفتر در قالب هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان وظیفه بازدید از مراکز آموزش عالی سطح استان به صورت ادواری با همراهی کارگروهای تخصصی و با تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه نتایج حاصله از فرمها به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی را به عهده دارد.

خانم دکتر طولابی اضافه کرد: این هیات سالانه از کلیه مراکز آموزش عالی استان در قالب پوشش صدرصدی بازدید بعمل می آورد.


 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها