En Ar

یاداشت درباره برگزاری دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در دانشگاه

دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در اردیبهشت 1397 در دانشگاه ایلام برگزار می گردد، درباره برگزاری این کنفرانس نکاتی به شرح ذیل حائز اهمیت است:

1-معاون  ریاست جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور  با برگزاری این کنفرانس بین المللی در دانشگاه  ایلام موافقت کرده است.

 2- میزبانی این کنفرانس برای دانشگاه ایلام در رقابت با دانشگاههای شهید چمران اهواز و کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به دست آمد.

3- اقدام برای کسب میزبانی این  کنفرانس با موافقت و هماهنگی مهندس مروارید استاندار ایلام انجام شده است.

 4- مهندس مروارید استاندار ایلام ریاست شورای سیاست گذاری این کنفرانس را بر عهده دارد. 5- کنفرانس در سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی برگزار می شود.

6- شش دانشگاه کشور عراق حمایت جدی خود را از برگزاری این کنفرانس اعلام کرده اند.

 7-اهتمام ویژه ای برای حضور دانشمندان صاحب نظر پدیده گرد و غبار در جهان در این کنفرانس وجود دارد.

8- این کنفرانس فرصت ویژه ای برای اساتید، دانشجویان و صاحب نظران استان جهت ارسال مقاله است، باید در نظر گرفت حوزه ارسال مقاله در این کنفرانس گسترده است و شامل: حقوق بین الملل، علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و ... است. همچنین اهتمام ویژه ای وجود دارد تا امکان چاپ مقالات پذیرش شده در مجلات معتبر علمی جهان و ایران فراهم گردد.

  9- برگزاری این کنفرانس فرصت ویژه ای برای معرفی دانشگاه ایلام در محافل علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی کشور است.

 10- برگزاری  این کنفرانس همچنین فرصت ویژه ای برای معرفی استان ایلام در سطح کشور و جهان و به خصوص در حوزه گردشگری  است.

 11- برگزاری این کنفرانس می تواند مقامات سیاسی و اجرایی کشور را متوجه  وجود  پدیده گرد و غبار در استان ایلام  نماید.

 12- حضور دانشگاههای  کشور عراق می تواند، فرصتی برای توجه دادن مقامات و محافل علمی عراق به پدیده گرد و غبار بعنوان یکی از سرمنشأهای اصلی این پدیده در ایران و به خصوص استان ایلام باشد.                                                                                                               

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها