En Ar

مناقصه سلف سرویس دانشجویی دانشگاه ایلام

  دانشگاه ایلام در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود را در دو وعده ناهار و شام،  مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد، جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 96/05/18 الی 96/05/28 به سایت دانشگاه ایلام به آدرس:   www.ilam.ac.ir  مراجعه نمایند.

شماره تلفن جهت تماس: 08432240184

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-قرار-داد-پخت-غذا.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-مناقصه-سلف-سرویس-دانشجویی.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-مناقصه-عمومی-شماره.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-نکات-ضروری-که-پیمانکار-متعهد-و-ملزم.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-استعلام-شرکت.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-طبخ.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-آیین-نامه-بهداشتی.pdf

 

روابط عمومی دانشگاه ایلام

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها