En Ar

فرایند چاپ کتاب ،تصنیفی ،تالیفی،تصحیح انتقادی

۱) ارائه درخواست و یک نسخه پرینت و یک حلقه CD به مدیر امور پژوهشی دانشگاه

۲) ارسال کتاب، فرم ارزیابی به گروه آموزشی مربوطه

۳) تصویب در گروه آموزشی

۴) تصویب در دانشکده

۵) تصویب در شورای پژوهشی

۶) ارسال جهت ویرایش  علمی و ادبی

۷) ارسال برای دو داور (خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه)

۸) ارسال به داور سوم( در صورت عدم تأیید یکی از داوران )

۹) صفحه آرایی و طراحی جلد

۱۲)  خذ فیپا ، شابک و مجوز از کتابخانه ملی ، خانه کتاب و وزارت ارشاد اسلامی

۱۳)  ارسال به چاپخانه

۱۴) ارسال به دو داور جهت تعیین امتیاز پژوهشی  

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها