En Ar

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

۱-معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همراه اساتید راهنما توسط دانشکده‌ها به حوزه معاونت پژوهش و فناوری (کارشناس پژوهانه دانشجویی- آقای شاکیان)

۲-بررسی فهرست دانشجویان توسط کارشناس پژوهانه (آقای شاکیان) و امور مالی (آقای نصیری)

۳-پرداخت کمک هزینة نقدی (برابر دستورالعمل پرداخت پژوهانه دانشجویی) به حساب استاد راهنما

۴-ارسال فهرست دانشجویی به آزمایشگاه مرکزی جهت انجام کار آزمایشگاهی (خانم سلطانی)

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها