En Ar

فرآیند و عملکرد بخش مرجع غیرکتابی(پایان نامه ها)

فرآیند و عملکرد بخش مرجع غیرکتابی(پایان نامه ها)

 • در این بخش مدارکی مانند پایان نامه ها، اسناد و مدارک اهدا شده از سوی سازمانها و دانشگاه ها کل کشور، طرح های تحقیقاتی انجام شده توسط اعضای هیئت علمی و دانشگاه ایلام و طرح های اهدایی توسط سایر سازمانها  استان ایلام.
 • مراجعین این بخش اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های مختلف  و کارکنان دانشگاه ایلام و سایر دانشگاه ها.

 

استفاده مرجع غیرکتابی (پایان نامه و...) برای اعضا به چند شکل صورت میگیرد

 1. مراجعینی که دنبال مشخصات مدرک مورد نیاز خود هستند و جستجوی  ساده ای از ویژگی کتاب شناختی اثر مورد نظر لازم دارند که با مراجعه به اثر نیاز اطلاعاتی آنها رفع میگردد.
 2. مراجعینی که به صورت موضوعی دنبال منابع میگردند که در این صورت جستجوی تخصصی تری در منابع مورد نیاز خویش احتیاج دارند.
 3. گاهی نیاز اطلاعاتی از منابع پایان نامه هاست.
 4. گاهی نیاز اطلاعاتی از طرح های تحقیقاتی است.
 5. گاهی نیاز اطلاعاتی از اسناد و مدارک سازمانهاست.
 6. گاهی نیاز اطلاعاتی در مجلات علمی و پژوهشی  است.
 7. تمام منابع در برنامه پارس آذرخش کتابخانه ثبت و نمایه میشوند و مراجعین به راحتی میتوانند حتی در منزل یا مسافرت از طریق سایت دانشگاه نیاز اطلاعاتی خویش را جستجو نمایند.
 8. مواردی پیش می آید که مراجعین به نحوه جستجو در منابع و چگونگی آنرا آگاهی ندارند که در این صورت کتابدار مرجع وظیفه دارد تا نحوه جستجو را به آنها آموزش دهد.
 9. موارد از مراجعین هستند که نیاز اطلاعاتی آنها از طریق سایتها و پایگاه های اطلاعاتی رفع میگردد که کتابدار مرجع سعی در ارائه درست این اطلاعات و چگونگی جستجو در پایگاه ها را به انها آموزش می دهیم.
 10. مورادی از مراجعین دنبال موضوع یا موضوعات مختلفی هستند که به کمک فنون اطلاع یابی و جستجوی صحیح با انتخاب کلیدواژه های مناسب؛ سعی در رفع نیاز آنها بر می آییم.
 11. نحوه جستجو در رسیدن به هدف مورد نظر بسیار موثر و مفید است که دادن اطلاعات در مورد چگونگی جستجو به مراجعین کمک شایانی می نماید.
 12. تعدادی از مراجعین هم برای مطالعه به این بخش مراجعه می نمایند.

 

 

 

 

 

 

نحوه ورود اطلاعات منابع در پایگاه کتابخانه و سامانه ثبت پایان نامه ها

 1. پایان نامه (معمولا داخلی هستند) بعداز فرآیند فارغ التحصیلی به مرجع تحویل داده شده و ما بعداز آماده سازی اولیه (مهر زدن و چسپاندن برچسب عدم خروج منبع) و ما آنها را در برنامه پارس آذرخش نمایه سازی می نماییم و بعداز نمایه سازی هم آخرین مرحله آماده سازی انجام گرفته و در قفسه مورد نظر نگهداری میگردد که با راه اندازی سامانه ثبت پایان نامه روی سایت دانشگاه ایلام دانشجو موظف به ثبت آثر خویش در آن سامانه است و پایان نامه های که در گذشته تحویل داده شده اند توسط کتابدار مرجع در سامانه ثبت و ضبط میگردند.
 2. طرح تحقیقاتی  و اسناد و مدارک نیز با روند فوق  نگهداری و ثبت میگردند با این تفاوت که هنوز برای آنها سامانه ای طراحی نشده است.
 3. مجلات مختلف که معمولا از سال ۱۳۹۰ به بعد بعداز راه اندازی پایگاه ها و خریداری آنها خیلی محدود به صورت چاپی خریداری شده اند مگر در مواردی که مراجعین نیاز داشته اند و بیشتر به صورت اهدائی  دریافت می کنیم که تعدای در برنامه کتابخانه نمایه سازی شدند تعدادی هم به صورت روزمره در اختیار مراجعین قرار داده می شود و مجلاتی که تمام متن آنها در پایگاه های مختلف وجود دارند با توجه به سیاست دانشگاه و کتابخانه (گرایش به منابع الکترونیکی) و دسترسی راحت و آسان؛ به صورت چاپی نگهداری نمی کنیم.
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها