En Ar

فرآیند اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی(داخل و خارج- کوتاه مدت و بلندمدت)

ارسال نامه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری به دانشکده ها در خردادماه 

ارجاع نامه به گروه های آموزشی 

طرح نامه در جلسه گروه 

   ۱) بررسی تقاضا از نظر واجد الشرایط بودن عضو هیأت علمی بر اساس آیین نامه فرصت مطالعاتی 

   ۲) عدم نیاز گروه به خدمات آموزشی متقاضی در زمان اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی

   ۳) بررسی دانشگاه یا پژوهشگاه محل فرصت مطالعاتی متقاضی بر اساس دستور العمل فرصت مطالعاتی

   ۴) بررسی طرح مطالعاتی و تحقیقاتی متقاضی بر اساس نیاز دانشگاه ، دانشکده و گروه

ارسال فهرست واجدین شرایط فرصت مطالعاتی توسط رییس دانشکده به معاونت پژوهش و فناوری

بررسی درخواست متقاضی واجد الشرایط فرصت مطالعاتی در حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه و اولویت بندی آنها از امتیاز پژوهشی و فناوری طی ۲ هفته 

ارجاع فهرست واجدین شرایط فرصت مطالعاتی به دانشکده ها 

ابلاغ به اعضای هیأت علمی واجد شرایط 

۱) اعضای هیأت علمی موظفند ظرف مدت ۴ ماه عنوان پروژه پژوهشی خود را علاوه بر تصویب در گروه ، دانشکده به تصویب دانشگاه محل فرصت مطالعاتی خود نیز برسانند .

۲) عضو هیأت علمی موظف است طرح پیشنهادی مصوب خود را به همراه دعوت نامه تحویل حوزه معاونت پژوهش وفناوری نماید .

۳) عضو هیأت علمی موظف است طوری برنامه خود را تنظیم نماید که تابستان سال بعد به فرصت مطالعاتی اعزام شود .

۴) عضو هیأت علمی بایستی ۲ هفته قبل از اعزام به فرصت مطالعاتی جهت واریز حمایت مالی به حساب ایشان ، ویزا ، بلیط رفت و برگشت هواپیمای خود و همراهان ، تعهد نامه محضری و تعهد نامه چاپ مقاله را تحویل امور مالی معاونت پژوهش و فناوری نماید .


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها