En Ar

فرآیند تصویب و اجرای طرح۰های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح۰های ۲ و ۵/۲ و ۴ میلیون تومانی"

۱) تکمیل و تحویل پروپزال به شورای گروه آموزشی
۲) تأیید دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه آموزشی
۳) تصویب در جلسه شورای گروه آموزشی
۴) تصویب در جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
۵) تصویب در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
۶) عقد قرارداد با عضو هیأت علمی متقاضی طرح
۷) اتمام قرارداد و تحویل گزارش نهایی و مقاله (ارائه مقاله یک ‌سال فرصت دارد)
۸) تأیید گزارش نهایی توسط داور
۹) تحویل یک نسخه صحافی شده به همراه یک حلقه لوح فشرده از گزارش نهایی طرح به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

توضیحات:
۱-  این طرح‌ها فقط یک‌ بار در طول دوران خدمت به عضو هیأت علمی تعلق می‌گیرد.
۲-  خروجی طرح یک مقاله علمی- پژوهشی معتبر وزارتین یا نمایه شده در JCR است.
۳-  تحویل گزارش نهایی طرح در قالب یک نسخه صحافی‌شده به همراه یک حلقه لوح فشرده به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
۴-  عضو محترم هیأت علمی می‌تواند تمام گرنت یا بخشی از آن را (در صورت داشتن گرنت) به اجرای طرح که در راستای حل یکی از مسائل استان یا منطقه باشد اختصاص دهد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها