En Ar

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی۰

۱)معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به همراه اساتید راهنما توسط دانشکده‌ها به حوزة معاونت پژوهش و فناوری (کارشناس پژوهانه دانشجویی- آقای شاکیان)

۲)بررسی فهرست دانشجویان توسط کارشناس پژوهانه (آقای شاکیان) و امور مالی (آقای نصیری)

۳)پرداخت کمک هزینة نقدی (برابر دستورالعمل پرداخت پژوهانه دانشجویی) به حساب استاد راهنما

۴)ارسال فهرست دانشجویی به آزمایشگاه مرکزی جهت انجام کار آزمایشگاهی (خانم سلطانی)

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها