En Ar

آیین نامه حمایت از پایان نامه


»فایل راهنمای نحوه پرداخت کمک هزینه پژوهش دانشجویی«
۱ -آیین نامه و فایل راهنما را به دقت ملاحظه فرمایید.
۲ -فرم شماره ۱ را فقط یکبار و در موقع دریافت قسط اول تکمیل نمایید.
۳ -برای دریافت هر قسط فرم شماره ۲ را تکمیل نموده و تحویل کارشناس پرداخت کمک هزینه 
تحقیقات دانشجویی آقای فرج ا.... شاایان نمایید

۱ هزینه نوشت افزار و  ، رایت CD  ۵۰۰/۰۰۰ریال
۲    
۳    
۴    
۵    
۶    
۷    
۸    
۹    
۱۰    
۱۱    
۱۲    
۱۳    
۱۴    

با دقت در نکات زیر و رعایت آیین نامه، به تسریع در پرداخت کمک هزینه پژوهشی خوخلود امله
نمایید.
۱ -کلیه برگه های فاکتور، فیش های بانکی به امضاء و تأیید استاد راهنما و دانشجو برسد.
۲ -به جدول سقف درداخت ها دقت شود.
۳ -در صورتیکه فااتورها از سقف درداخت بیشتر باشد فقط در حد سقف درداخت می شود. 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها