En Ar
 
 

علیرضا تاب

 

  دکتر علیرضا تاب  (علوم علفهاي هرز Ph.D., Weed Science   - مدلسازي واكولوژي بذر Modelling and Seed Ecology )

    

مشخصات فردی

سوابق آموزشی سوابق پژوهشی برنامه هفتگی سایر اطلاعات نمایش كامل CV  
 
 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها