نقشه سايت

ارتباط با دانشگاه
ورود اعضا
  دانشگاه ايلام   
 
 

 هدایتعلی ورهرام

 

  دکتر  هدایتعلی ورهرام  (دامپزشکی - مواد غذایی  - بهداشت مواد غذایی(Food Hygiene) )

    

مشخصات فردی

سوابق آموزشی سوابق پژوهشی برنامه هفتگی سایر اطلاعات نمایش كامل CV  
 
 

سوابق پژوهشی


  مقالات

 

سيستم هاي مداخله گر و غير مداخله گر HACCP در کشتارگاه هاي گاو
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۰۴

INCREASING SHELF-LIFE OF FRESH CHIKEN CARCASSES BY DIPPING
  نوع مقاله: چاپ در مجله      سال انتشار: ۲۰۰۶

Microbiological quality of a traditional iranian cheese in ilam
  نوع مقاله: ارائه در همايش بين المللي      سال انتشار: ۲۰۱۱

پليت مخصوص خواندن تست MIC نواري و شانه اي
  نوع مقاله: چاپ در مجله      سال انتشار: ۲۰۱۱

ارزيابي ميزان آلودگي بستني هاي سنتي توليدي شهر ايلام به آنتروباکترياسه و ...
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۲

اثر جيره هاي حاوي سطوح مختلف پودر زنجبيل و دارچين بر برخي پارامترهاي سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۲

ارزيابي نوع و ميزات آلودگي بستني هاي سنتي شهر ايلام و ...
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۲

الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي اشرشياکلي هاي جدا شده از پنيرهاي سنتي شهر ايلام
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۲

بررسي آلودگي هاي انگلي سبزيجات خام مصرفي شهرستان ايلام
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۳

بررسي تأثير انرژي اسامي بر روي شلف لايف شير خام
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۳

بررسي اثر جيره حاوي گل بابونه، ترخون و سين بيو بيوتيک بر هماتولوژي و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۳

الگوي مقاومت آتيبيوتيکي استافيلوکوکوس ارئوسهاي کوآگولاز مثبت جدا شده از بستنيهاي سنتي شهر ايلام
  نوع مقاله: ارائه در همايش ملي      سال انتشار: ۲۰۱۳


  طرح های تحقیقاتی

 

نظارت طرح" بررسي نقش آفلاتوکسين B1 و جاذب هاي آن بر پاسخ فيزيولوژيکي جوجه هاي گوشتي "
  همکاران طرح: 
  شروع طرح: ۱۵ دی ۱۳۸۷      خاتمه طرح: ۱۵ دی ۱۳۸۸
  نوع طرح: مصوب داخل دانشگاه      سال ارائه: ۱۳۸۷

ساخت پليت مدرج مخصوص تست آنتيبيوگرام شانه اي
  همکاران طرح: 
  شروع طرح: ۱۱ مهر ۱۳۸۸      خاتمه طرح: ۱۱ آذر ۱۳۸۸
  نوع طرح: مصوب داخل دانشگاه      سال ارائه: ۱۳۸۸

بررسي فعاليت آنتي اکسيداني و تعيين محتواي فنول و فلاونوئيد ريشه گياه prosopis.fracta
  همکاران طرح: 
  شروع طرح: ۳۰ آذر ۱۳۹۳      خاتمه طرح: ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
  نوع طرح: مصوب داخل دانشگاه      سال ارائه: ۱۳۹۳


  پایان نامه ها

 

داوري پروپزال طرح پژوهشي بررسي وضعيت آلودگي شير به افلاتوکسين ...
  سال انتشار: ۲۰۱۲

استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد خانم شهناز نجفي
  سال انتشار: ۲۰۱۲

داور پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي حسين مرادي
  سال انتشار: ۲۰۱۲

استاد مشاور پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي ايوب جليليان با عنوان بررسي اثر جيره هاي حاوي گل بابونه، ترخون و سين بيوتيک بر عملکرد جوجه هاي گوشتي
  سال انتشار: ۲۰۱۳

داوري طرح "بررسي تاثير کاربرد آب الکتروليز خنثي بر خصوصيات ميکروبي و شيميايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي در شرايط نگهداري سرد "
  سال انتشار: ۲۰۱۶

داوري کتاب" بهداشت و بازرسي گوشت"
  سال انتشار: ۲۰۱۶


  تالیفات

 

 
 

 

 

   مشاهده صفحه جاری  ۱۰۱۲
 كل مشاهدات امروز سايت:  ۱۲۰۴
 

درباره دانشگاه  ::  اعضای هیئت علمی  ::  کارکنان  ::  اخبار و رویدادها  ::  نقشه سايت ::  ارتباط با دانشگاه

از 1378 تا 1396 - تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ می باشد.